W Czasie Obecności

Czas czytania: 7 minut

Komentarz do parszy „Wajeszeb” (części „I_osiadł”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 37,1-40,23;
Am 2,6-3,8; Dz 7,9-16.
W obecności wybranych.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Chronologia Wydarzeń: Narodziny Binjamina, Śmierć Icchaka

ויחלם עוד חלום אחר”
ויספר אתו לאחיו
ויאמר הנה חלמתי חלום עוד
הנה השמש והירח
ואחד עשר כוכבים
משתחוים לי
ויספר אל אביו ואל אחיו
ויגער בו אביו ויאמר לו
מה החלום הזה אשר חלמת
הבוא נבוא
אני ואמך ואחיך
„להשתחות לך ארצה
„I_śnił jeszcze sen sen inny
i_opowiedział go braciom_swoim
i_powiedział: 'oto śniłem sen jeszcze,
i_oto to_Słońce, i_ten_Księżyc
i_jedna (i)_dziesięć gwiazd oddawały_pokłony dla_mnie.’
I_opowiedział_(to) do ojca_swego i_do braci_swych
i_zganił go ojciec_jego i_powiedział mu:
'Co_(znaczy) sen ten, który śniłeś?
(Czy)_przychodząc przyjdziemy
ja, i_matka_twoja i_bracia_twoi
by_pokłonić_(się) dla_Ciebie do_ziemi?'”

(Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 37,9-10)

Sen Josefa mówi o Słońcu, Księżycu i 11 gwiazdach,
Jakub rozumie i wyjaśnia jako ojca, matkę i 11 braci;
choć w biblijnej historii już wcześniej napisane jest,
że Rachel umarła podczas porodu Binjamina:

ויסעו מבית אל ויהי עוד”
כברת הארץ לבוא אפרתה
כברת הארץ לבוא אפרתה
ויהי בהקשתה בלדתה
ותאמר לה המילדת
אל תיראי כי גם זה לך בן
ויהי בצאת נפשה
י מתה ותקרא שמו בן אוני
„ואביו קרא לו בנימין
„I_wyruszył z_Beit El i_było jeszcze
kawałek tej_ziemi do_wejścia do_Efrat
i_urodziła Rachel i_ciężko w_porodzie_jej
i_było w_ciężkich_bólach w_porodzie_jej
i_powiedziała do_niej położna:
'Nie bój_(się), bo też ten dla_ciebie synem.’
I_było w_uchodzeniu tchnienia_jej,
że umierała i_nazwała imię_jego Ben Eoni,
a_ojciec_jego nazwał_go Binjamin.”

(Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 35,16-18)

Czy więc możliwe jest, żeby proroctwo się spełniło?
Czy możliwe jest, żeby Jakub tak je wyjaśnił
wiedząc o tym, że matka Josefa już nie żyje?

Gdyby Jakub usłyszał ten sen po tym wydarzeniu
z pewnością nie przyszłoby mu do głowy,
że Josef jeszcze może mieć na myśli matkę,
ale jakoś odnosiłby to do innych osób;
więc na pewno wydarzyło się to wcześniej,
np. kiedy Rachel była jeszcze w ciąży
i można było oczekiwać, że będą żyć razem
ona i jej drugi syn, jedenasty brat Josefa…

Właściwy sens proroctwa musiał być inny
niż zapisana w Biblii interpretacja Jakuba
(która świadczy tylko, że on tak wtedy myślał),
bowiem matka nie widziała Josefa jako władcy
bo umarła wcześniej (Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 35,18-19),
a ojciec nawet wtedy nie musiał mu się kłaniać,
lecz został właściwie uszanowany przez syna
i to Josef wraz z synami mu się pokłonił
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 48,12-13);
ale w czasie udzielenia tego proroczego snu
mogło wydawać się, że takie jest jego znaczenie.

Uznanie, że tamta historia nie wydarzyła się
bezpośrednio po powrocie Jakuba z Padan-Aram,
gdy Josef miałby tylko nieco ponad 6 lat;
ale dopiero po tym, gdy miał już ich 17;
przesuwa też w czasie historię Diny i Szechema,
która jako 7. z 7 dzieci Lei urodzonych w 7 lat
musiała być w podobnym wieku jak jej brat Josef,
który urodził się pod koniec tego samego roku;
więc w drodze z Padan-Aram byłaby dzieckiem
co czyniłoby historię uwiedzenia i gwałtu absurdem,
a w okresie snów Josefa też miała około 17 lat
i dopiero wtedy tamta historia ma sens:

ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב”
לראות בבנות הארץ
וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ
ויקח אתה וישכב אתה ויענה
ותדבק נפשו בדינה בת יעקב
ויאהב את הנער וידבר על לב הנער
ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר
„קח לי את הילדה הזאת לאשה
„I_wyszła Dina(h), córka Lei, którą urodziła dla_Jakuba
aby_zobaczyć wśród_córek tej_ziemi
i_ujrzał ją Szechem, syn Chamora Chiwity, książę tej_ziemi
i_wziął ją i_położył_(się) z_nią i_zgwałcił_(ją)
i_przylgnęła dusza_jego do_Diny, córki Jakuba
i_pokochał tę dziewczynę i_przemawiał do_serca dziewczyny.
I_powiedział Szechem do Chamora, ojca_swego mówiąc:
'Weź dla_mnie tę dziewczynę, tę za_żonę.'”

(Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 34,1-4)

Oznacza to, że w rzeczywistości patriarcha Jakub
nie udał się w podróż powrotną na północ, do Szechem
tuż po spotkaniu ze swoim bratem Aszawem (Ezawem);
wbrew zapowiedzi, że pójdzie z nim do Szair (Seiru)
(Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 33,14-18);
ale mógł obozować w szałasach (sukot) blisko brata,
po czym znacznie później przenieść się na północ
jednocześnie najpierw spełniając dane słowo
i później czyniąc zgodnie z tamtą zapisaną historią;
bo właściwa chronologia daje na to mnóstwo czasu.

Oznacza to także, że Rachel
nie była w ciąży w drodze z Padan-Aram
i nie umarła krótko po opuszczeniu rodziny
i incydencie z kradzieżą bożków jej ojca;
ale żyła jeszcze ponad 11 lat później,
aż do kolejnej podróży Jakuba na południe;
po której bracia Josefa mogli wracać w okolice Szechem,
aby wypasać swe stada na znanych sobie pastwiskach…

Także opisany już w poprzednim czytaniu
pogrzeb Icchaka musiał być znacznie później
(Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 25,26; 45,6; 47,9; 41,46),
około tego czasu, gdy Josef stanął przed faraonem,
a więc długo po rozważanych teraz wydarzeniach…

Czytając Biblię trzeba mieć świadomość tego,
że jej treść może być uporządkowana w różny sposób,
nie zawsze przedstawiając historię chronologicznie,

ale czasami „skacząc” do odległych wydarzeń,
które jakoś tematycznie łączą się z myślą Autora,
po czym następuje powrót do głównego wątku…

Połączenie śmierci Icchaka i wywyższenia Josefa
pozwala dostrzec fakt, że błogosławieństwo Boga
dla miejsca, społeczności oraz działalności
zależy od obecności i uczestnictwa wybranej osoby,
dla której i poprzez którą jest ono udzielane…
Dla Ziemi Kanaan wtedy był tą osobą Icchak,
dlatego po jego śmierci przeszło do Micraim,
gdzie żył Josef, dla którego było ono później.

2. Właściwy Sens Słońca i Księżyca ze Snu

Skoro Słońcem i Księżycem w śnie Josefa nie są rodzice,
którzy nie kłaniali mu się według biblijnej historii;
to jaki jest sens tego proroctwa i czy się spełnił?

Od 11 braci pochodzą plemiona Iszraela,
które zgodnie z proroctwem ich ojca Jakuba
mają pokłonić się swemu bratu Jahuda(h)owi,
od którego pochodzi Jahuszua (Jezus) Maszijach,
któremu mają oddać pokłon wszystkie narody
(Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 49,8-12),
w tym także ci, którzy jeszcze są poganami
praktykującymi różne odstępcze religie,
w tym kulty Słońca i Księżyca…

W czasach Josefa także było tak,
że oprócz braci kłaniali mu się liczni obcy,
w tym Micraim (Egipty), gdzie czczono Słońce,
a także przybysze ze wielu wschodnich krajów,
gdzie kalendarz i główne bożki były księżycowe
Np. od ludów z Półwyspu Arabskiego pochodzi islam,
którego kalendarz nie uwzględnia cyklu słonecznego
i zawsze ma 12 miesięcy księżycowych po 29/30 dni,
czyli łącznie zwykle 354 dni w roku – o 11 za mało.

Okazuje się zatem, że Josef miał w snach różne proroctwa,
a drugie z nich sięgało znaczenie dalej i ukazywało więcej;
ale nie można upraszczać i wyciągać pochopnych wniosków,
lecz trzeba rozważać to uważnie, żeby dostrzec pełnię…

3. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Sporo innych tematów niż omówiony w tym tekście,
było komentowanych w poprzednim cyklu czytania Tory:
Odważnie i Wytrwale w Sprawiedliwości.

4. Chanuka(h)

Ponieważ po Szabacie zaczyna się tradycyjne święto,
warto rozważyć także sprawy z nim związane, np.:
Prawdziwe Narodziny Mesjasza Jeszui
Sny Pełne Mocy

Chwała Bogu!

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-13.

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!