Bezpieczeństwo Wiernych

Czas czytania: 5 minut

W związku z informacjami i ograniczeniami
towarzyszącymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa
wiele osób wierzących zastanawia się jak postępować:
a) Czy podejmować doczesne kroki, żeby się zabezpieczyć?
b) Czy ufać, że niezależnie od wszystkiego ochroni nas Bóg?
Od czego faktycznie zależy bezpieczeństwo wiernych?

1. Nastawienie

Decyzji o tym jak każdej nie należy podjąć bezpodstawnie,
ale rozważyć i przyjąć dostępne świadectwa i wzory;
w tym najlepszy wzór Jeszui (Jezusa) Mesjasza:

„Wtedy wziął go Diabeł do Miasta Świętego
i postawił go na szczycie Świątyni.
I rzekł mu: 'Jeżeli jesteś synem Boga,
rzuć się w dół, napisano bowiem:
Aniołom Swoim przykaże o tobie,
abyś nie zranił o kamień nogi swojej.

Jeszua mu rzekł: 'Napisane jest również:
Nie będziesz kusił יהוה, Boga Swego.'”

(Mt 4,6-7)

Szatan na pustyni kusił Jeszuę kilka razy,
żeby nadużył udzielonych mu błogosławieństw
i wykorzystał moc od Boga do zbędnych celów;
ale on doskonale rozumiał po co ją dostał
i że nie powinien narażać się bez potrzeby
i NIE WYSTAWIŁ SWEGO BOGA NA PRÓBĘ!

2. Zasady Praktyczne

2a. Historyczny Wzór w Biblii

Gdyby Bóg chciał, żeby choroby i inne plagi
wcale nie mogły dotykać Jego Ludu,
to mógłby tak postanowić i uczynić,
ale jednak stało się całkiem inaczej:

„I przemówił יהוה do Moszego i do Aharona tymi słowy:
Jeżeli u jakiegoś człowieka pojawi się
na skórze jego ciała obrzęk albo wysypka,
albo plama i rozwinie się to na skórze jego ciała tak,
że wygląda to na trąd, to zaprowadzą tego człowieka
do kohena Aharona lub do jednego z jego synów, kohenów,
a gdy kohen obejrzy to chore miejsce na skórze ciała
i zauważy, że włosy na tym chorym miejscu zbielały
i to chore miejsce wygląda jak wgłębienie na skórze ciała,
to jest to PLAGA CARAATU.
Gdy kohen to stwierdzi, uzna go za nieczystego.
A jeżeli to jest biała plama na jego skórze,
lecz nie wygląda na wgłębienie w skórze i włos na niej nie zbielał,
to kohen ODOSOBNI TEGO CHOREGO NA SIEDEM DNI.
A gdy kapłan dnia siódmego stwierdzi,
że porażone miejsce pozostało takie same,
a zakażenie nie rozszerzyło się na skórze,
to odosobni go kapłan na dalsze siedem dni.
A gdy kohen zobaczy go po raz drugi siódmego dnia
i stwierdzi, że miejsce zarażone stało się bezbarwne
i zakażenie nie rozszerzyło się na skórze,
to kohen uzna go za czystego. Jest to tylko wysypka,
więc tamten wypierze swoje szaty i będzie czysty.
A jeżeli wysypka na skórze po pokazaniu jej kohenowi
w celu uznania go za czystego będzie się rozszerzała,
wtedy pokaże się kohenowi po raz drugi.
I gdy kohen zobaczy, że wysypka na skórze się rozszerzyła,
to uzna go za nieczystego; bo jest to caraat.”

(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 13,1-8)

Człowiek dotknięty plagą caraatu (np. trądu)
nie tylko nie mógł uczestniczyć w zgromadzeniach,
ale miał być ODOSOBNIONY, mieszkać poza obozem,
żeby nie mógł narazić innych członków społeczności
aż nie okazało się, że jego choroba się nie rozwija,
więc nie stanowi już zagrożenia dla innych;
więc PO DOKŁADNYM UMYCIU SIĘ może wrócić.
Bóg ustanowił znacznie surowsze ograniczenie
niż np. maseczki blokujące rozprzestrzenianie zarazków;
obowiązkową kwarantannę na 14 dni dla podejrzanych,
którzy mogą być nosicielami groźnej plagi, a nie wiedzą.
Nie potrzeba tak wymienić w Biblii wszystkich chorób,
ale jest to dobry wzór do uogólnienia jak postępować
w takiej i wszystkich podobnych sytuacjach.

2b. Ponadczasowa Praktyka

Bezpieczeństwo wiernych Bogu
zależy od posłuszeństwa Prawom
(Szemot/2Moj/Exodos/Wj 15,26),
które mają chronić nas od zagrożeń
i dzięki nim nie dotknie nas żadna plaga;
a NIE JEST bezwzględną gwarancją,
która pozwala nam stawiać Bogu swe warunki,
ryzykować i ciągle wymuszać ratowanie od zła.
Bóg chroni nas od zła i niebezpieczeństw,
ale tylko w sposób, który ON USTANOWIŁ.

Współcześni ludzie powołujący się na Mesjasza
nie powinni uważać o sobie, że są więksi od niego,
więc mogą władać mocą od Boga lepiej niż on;
ale naśladując jego doskonały wzór świętości
podążać właściwą drogą spełniania pouczeń od Ojca
i unikać zbędnego ryzyka w bezowocnych sprawach,
a używać otrzymaną łaskę do właściwych, dobrych dzieł.

Możemy SIĘ NIE BAĆ jak boją się niewierzący,
ale jednak trzeba w tym zachować MĄDROŚĆ.
Bóg nie wymaga od nas np. gromadzenia się
w specjalnych budynkach kościołów ani synagog
(choć dobrze jest, gdy istnieje taka możliwość),
a nabożeństwom nie musi przewodzić duchowny
(choć warto, gdy usługuje odpowiednia osoba),
nie trzeba też co tydzień złożyć daru, zapłacić
(zawsze dobrze jest dzielić się z potrzebującymi);
więc jeśli wymagają tego obecne okoliczności,
to można to tymczasowo zorganizować inaczej.

Zgodnie z objawionym Prawem Boga
zgromadzeń powinny unikać osoby zakaźnie chore;
natomiast zdrowi mogą i powinni się nadal spotykać
zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa:
nie muszą to być koniecznie ogromne zebrania,
a w takiej sytuacji wystarczą DOMOWE NABOŻEŃSTWA,
na których zbiera się razem najwyżej po kilka rodzin,
bo to pozwoli zachować bezpieczeństwo wiernych
i nadal sprawować właściwie służbę Bogu.

Chwała Bogu.

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-07.

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!