Nów 1. Miesiąca Abib/Nisan

Czas czytania: 2 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Jeruszalaim wieczorem po wtorku 25.02.2020
(po pierwszym dniu miesiąca według wcześniejszej obserwacji);
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w wysokiej fazie
(szeroki „sierp” powyżej 30 godzin po nowiu astronomicznym),
zatem zapowiadał jeszcze 29 dni (z 30) trwania miesiąca Adar,
w ten wieczór po środzie 25.03.2020
będzie biblijny nów 1. miesiąca Abib
(później nazywany także Nisan).

Jeśli nów 1. miesiąca Abib będzie zaobserwowany
w ten wieczór w okolicach Jeruszalaim,
to niska faza Księżyca bardzo bliska 30 godzin
przy dużej odległości od Ziemi i wolnym ruchu Księżyca
będzie zapowiadać 30 dni długości tego miesiąca
(2. z rzędu o tej większej długości – możliwe).
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po dniu 24.04.2020.

15. dnia tego miesiąca jest 1. dzień Chag HaMacot,
Święta Przaśników nakazanego w Torze przez samego Boga,
którego świętowanie zaczyna się od Wieczerzy Pesach
rozpoczynającej się pod koniec 14. dnia tego miesiąca,
a zatem w wieczór z środy na czwartek 08-09.04.2020
i dzień czwartku 09.04.2020 jest świętem szabatowym.
21. dnia tego miesiąca jest 7. dzień Chag HaMacot,
zatem dobę od końca wtorku i w środę 14-15.04.2020
należy także zachować jako świąteczny szabat.

Chodesz Abib/Nisan Tob!