Nów 8. Miesiąca Bul/Marcheszwan

Czas czytania: < 1 minuta

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Erec Iszrael wieczorem po piątku 18.09.2020
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w niskiej fazie
(wąski „sierp” poniżej 30 godzin po koniunkcji, 2.1% oświetlenia
przy bardzo małej odległości Księżyca od Ziemi),
zatem zapowiadał 30 dni trwania miesiąca Etanim/Tiszri,
w wieczór po niedzieli 18.10.2020
będzie biblijny nów 8. miesiąca Bul

(po niewoli babilońskiej nazywanego też Marcheszwan).

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim,
to wysoka faza Księżyca powyżej 30 godzin (5.0% oświetlenia),
ale też dużo poniżej średniej odległości Księżyca od Ziemi
(bardzo łatwa i pewna o ile nie będzie wtedy zachmurzenia)
będzie zapowiadać 29 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po 16.11.2020.