Świątynia Przymierza

Czas czytania: 5 minut

Komentarz do parszy „Teruma(h)” (części „[Wyznaczony]_Dar”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 25,1-27,19; 1Krl 5,12-6,13; Mt 5,33-37.
Świątynia Przymierza jest pierwotnym postanowieniem Boga.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– Rodzaje i znaczenia darów na budowę Przybytku;
– Sprzęty Świątyni Boga i ich prorocze znaczenia.
Są one rozważane we wcześniejszym artykule:
Dary Przedstawiające Wieczność.

Zagadnienia te były wszechstronnie i głęboko rozważone wcześniej,
dlatego o nich najlepiej przeczytać poprzedni komentarz do tej parszy.

2. Objawienia Podczas Pisania Tablic Kamiennych

ויאמר יהוה אל משה”
עלה אלי ההרה והיה שם
ואתנה לך את לחת האבן
והתורה והמצוה

„אשר כתבתי להורתם
„I_powiedział יהוה [Bóg] do Moszego:
Wstąp do_Mnie na_tę_górę i_bądź tam,
a_dam dla_Ciebie te tablice te_kamienne
z_tą_Torą i_tym_Przykazaniem
,
które napisałem aby_pouczyć _ich.”

(Szemot/2Moj/Exodos/Wj 24,12)

ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו”
בהר סיני שני לחת העדת
„לחת אבן כתבים באצבע אלהים
„I_dał do Moszego gdy_dokończył_mu aby_rozmawiać z_nim
na_Górze Synaj dwie tablice tego_świadectwa,
tablice kamienne zapisane w_palcu Boga.”

(Szemot/2Moj/Exodos/Wj 31,18)

Tuż przed słowami z początku parszy na ten tydzień i Szabat,
w których opisane są najświętsze sprzęty Świątyni Boga,
najpierw jest napisane, że Bóg da tablice kamienne.
Krótko po słowach w parszy „Ki Tisze”, gdzie kończy się
opis wszystkiego, co ma służyć do służby w Przybytku,
na końcu jest napisane, że Bóg dał tablice kamienne.
Taka klamra ze słów o tablicach kamiennych świadczy,
że cała ta rozmowa o budowie i wystroju Świątyni
odbywała się w trakcie, gdy te tablice były spisywane,
a zatem ma ona niewątpliwy związek z ich treścią,
bo czy myśli wypowiadane i pisane mogłyby być
niezwiązane ze sobą, różne i sprzeczne?

W oryginale wersetu Szemot/2Moj/Exodos/Wj 24,12
napisane są słowa „התורה” („HaTora(h)” – „Ta_Tora(h)„)
oraz „המצוה” („HaMicwa(h)” – „To_Przykazanie„),
oba w liczbie pojedynczej, a nie liczbie mnogiej,
co świadczy, że w tej wypowiedzi do proroka
Bóg nie rozróżnia tu poszczególnych składowych,
ale wszystko traktuje razem jako jedną, niepodzielną całość.

Nie są to słowa o którychś 7 albo 10 albo 613 Przykazaniach,
ale o 1 całej Torze, która zawiera w sobie je wszystkie i więcej,
w tym też inne rodzaje pouczających treści…

Jest to bardzo ważna informacja o treści tablic z Przymierzem,
która w kontekście rozpoczynających się tu 3 czytań o Świątyni
dowodzi, że Przybytek jest pierwotną i fundamentalną treścią,
którą Bóg od początku zamierzał objawić i utrwalić po to,
żeby zawrzeć w niej ważną symbolikę spraw niebiańskich,
poprzez którą mamy uczyć się o zamysłach Stwórcy…
Świątynia nie jest np. odpowiedzią na grzech złotego cielca,
który wydarzył się później, gdy Mosze(h) wracał już z tablicami,
o czym jest napisane dopiero po przytoczonych tu słowach;
a zatem na pewno po wypowiedziach Boga o kształcie Przybytku,
który był ustanowiony wcześniej z zupełnie innych powodów,
żeby być narzędziem pomocnym do wzrostu uświęcenia…

3. Świątynia Przymierza

„ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך”
„I_włożysz do tej_Skrzyni oto to_Świadectwo, które dam dla_Ciebie.”

(Szemot/2Moj/Exodos/Wj 25,16)

Skrzynia Przymierza jest najświętszym sprzętem w Świętym Świętych,
pełni ona funkcję tronu Boga, ale też naczynia na tablice kamienne,
których sporządzenie i znaczenie bez tego nie byłoby kompletne,
bez umieszczenia w bezpiecznym miejscu i w godnej oprawie
nie byłyby one wyraźnym znakiem i gwarancją treści Przymierza,
jakimi czyni je właśnie to dotyczące ich ustanowienie.

Wobec niemożliwości doświadczenia tych spraw
i zobaczenia Świątyni Boga choćby z zewnątrz,
a tym bardziej zastrzeżonego wejścia do środka,
gdzie wstęp zawsze mieli tylko wybrani koheni (kapłani);
rozważanie i zgłębianie biblijnych objawień na ten temat
jest najlepszym sposobem spełniania Przykazań o tym,
jakie współcześnie i zawsze pozostaje dostępne dla wszystkich;
a właśnie w tym ukazane jest sedno zamysłu Stwórcy,
to objawienie samego centrum ustanowienia Boga…

Rozważanie budowy i porządku służby w Świątyni
jest jak jej sprawowanie i udział w tym, co niewidzialne;
czego choć nie fizycznie, to można doświadczyć w duchu…

Jeszua (Jezus) Mesjasz uznawał Świątynię za Dom Ojca (Łk 2,46-49; J 2,13-17)
gdy od dawna nie było tam już Skrzyni Przymierza ukrytej przed niewolą babilońską,
zatem ustanowiona symbolika tego miejsca nadal pozostaje ważna i w mocy
nawet gdy zabrakło wyrażającej jej fizyczności, nawet gdy Świątyni nie ma wcale;
dlatego ludzie prawdziwie wierzący i wierni Bogu, kierujący się pouczeniami Biblii
nie mogą odrzucać ani negować ważności tej Świątyni Przymierza na Ziemi,
ale zgodnie z proroctwami oczekiwać przywrócenia jej Praw (Dn 8,13-14; Mt 24,15).

Chwała Bogu!

Ostatnia modyfikacja: 2021-02-23.

%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!