Świątynia Przymierza

Czas czytania: 5 minut

Komentarz do parszy „Teruma(h)” (części „[Wyznaczony]_Dar”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 25,1-27,19; 1Krl 5,12-6,13; Mt 5,33-37.
Świątynia Przymierza jest pierwotnym postanowieniem Boga.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– Rodzaje i znaczenia darów na budowę Przybytku;
– Sprzęty Świątyni Boga i ich prorocze znaczenia.
Są one rozważane we wcześniejszym artykule:
Dary Przedstawiające Wieczność.

Zagadnienia te były wszechstronnie i głęboko rozważone wcześniej,
dlatego o nich najlepiej przeczytać poprzedni komentarz do tej parszy.

2. Objawienia Podczas Pisania Tablic Kamiennych

„I_powiedział יהוה [Bóg] do Moszego:
Wstąp do_Mnie na_tę_górę i_bądź tam,
a_dam dla_Ciebie te tablice te_kamienne
z_tą_Torą i_tym_Przykazaniem
,
które napisałem aby_pouczyć _ich.”

„I_dał do Moszego gdy_dokończył_mu aby_rozmawiać z_nim
na_Górze Synaj dwie tablice tego_świadectwa,
tablice kamienne zapisane w_palcu Boga.”

Tuż przed słowami z początku parszy na ten tydzień i Szabat,
w których opisane są najświętsze sprzęty Świątyni Boga,
najpierw jest napisane, że Bóg da tablice kamienne.
Krótko po słowach w parszy „Ki Tisze”, gdzie kończy się
opis wszystkiego, co ma służyć do służby w Przybytku,
na końcu jest napisane, że Bóg dał tablice kamienne.
Taka klamra ze słów o tablicach kamiennych świadczy,
że cała ta rozmowa o budowie i wystroju Świątyni
odbywała się w trakcie, gdy te tablice były spisywane,
a zatem ma ona niewątpliwy związek z ich treścią,
bo czy myśli wypowiadane i pisane mogłyby być
niezwiązane ze sobą, różne i sprzeczne?

W oryginale wersetu Szemot/2Moj/Exodos/Wj 24,12
napisane są słowa „התורה” („HaTora(h)” – „Ta_Tora(h)„)
oraz „המצוה” („HaMicwa(h)” – „To_Przykazanie„),
oba w liczbie pojedynczej, a nie liczbie mnogiej,
co świadczy, że w tej wypowiedzi do proroka
Bóg nie rozróżnia tu poszczególnych składowych,
ale wszystko traktuje razem jako jedną, niepodzielną całość.

Nie są to słowa o którychś 7 albo 10 albo 613 Przykazaniach,
ale o 1 całej Torze, która zawiera w sobie je wszystkie i więcej,
w tym też inne rodzaje pouczających treści…

Jest to bardzo ważna informacja o treści tablic z Przymierzem,
która w kontekście rozpoczynających się tu 3 czytań o Świątyni
dowodzi, że Przybytek jest pierwotną i fundamentalną treścią,
którą Bóg od początku zamierzał objawić i utrwalić po to,
żeby zawrzeć w niej ważną symbolikę spraw niebiańskich,
poprzez którą mamy uczyć się o zamysłach Stwórcy…
Świątynia nie jest np. odpowiedzią na grzech złotego cielca,
który wydarzył się później, gdy Mosze(h) wracał już z tablicami,
o czym jest napisane dopiero po przytoczonych tu słowach;
a zatem na pewno po wypowiedziach Boga o kształcie Przybytku,
który był ustanowiony wcześniej z zupełnie innych powodów,
żeby być narzędziem pomocnym do wzrostu uświęcenia…

3. Świątynia Przymierza

„I_włożysz do tej_Skrzyni oto to_Świadectwo, które dam dla_Ciebie.”

Skrzynia Przymierza jest najświętszym sprzętem w Świętym Świętych,
pełni ona funkcję tronu Boga, ale też naczynia na tablice kamienne,
których sporządzenie i znaczenie bez tego nie byłoby kompletne,
bez umieszczenia w bezpiecznym miejscu i w godnej oprawie
nie byłyby one wyraźnym znakiem i gwarancją treści Przymierza,
jakimi czyni je właśnie to dotyczące ich ustanowienie.

Wobec niemożliwości doświadczenia tych spraw
i zobaczenia Świątyni Boga choćby z zewnątrz,
a tym bardziej zastrzeżonego wejścia do środka,
gdzie wstęp zawsze mieli tylko wybrani koheni (kapłani);
rozważanie i zgłębianie biblijnych objawień na ten temat
jest najlepszym sposobem spełniania Przykazań o tym,
jakie współcześnie i zawsze pozostaje dostępne dla wszystkich;
a właśnie w tym ukazane jest sedno zamysłu Stwórcy,
to objawienie samego centrum ustanowienia Boga…

Rozważanie budowy i porządku służby w Świątyni
jest jak jej sprawowanie i udział w tym, co niewidzialne;
czego choć nie fizycznie, to można doświadczyć w duchu…

Jeszua (Jezus) Mesjasz uznawał Świątynię za Dom Ojca (Łk 2,46-49; J 2,13-17)
gdy od dawna nie było tam już Skrzyni Przymierza ukrytej przed niewolą babilońską,
zatem ustanowiona symbolika tego miejsca nadal pozostaje ważna i w mocy
nawet gdy zabrakło wyrażającej jej fizyczności, nawet gdy Świątyni nie ma wcale;
dlatego ludzie prawdziwie wierzący i wierni Bogu, kierujący się pouczeniami Biblii
nie mogą odrzucać ani negować ważności tej Świątyni Przymierza na Ziemi,
ale zgodnie z proroctwami oczekiwać przywrócenia jej Praw (Dn 8,13-14; Mt 24,15).

Chwała Bogu!

Ostatnia modyfikacja: 2021-02-23.

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!