2. Dzień Chag HaMacot

Czas czytania: 2 minut

Dzisiaj jest 16. Abib/Nisan – 2. dzień Chag HaMacot (Święta Przaśników),
podczas którego dalej trwa historia wyzwalania z niewoli…
Tradycyjne czytania z Tanakhu na ten dzień to:
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 13,20;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 33,5-6;
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 13,1-16;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 28,16-25;
W Brit Chadasza(h) o wydarzeniach tego dnia nie ma mowy
podobnie jak o Szabacie, kiedy też nic się nie działo…

Podczas tej doby w Micraim (Egiptach) Naród Iszraela
najpierw obozował w Sukot, a potem odbył etap wędrówki do Etam.
Choć w tym czasie nie zmagali się z żadnymi przeciwnościami praktycznymi,
to mogli mieć wątpliwości jak będą żyć bez domów, pół, pastwisk, pracy i wynagrodzenia,
bo właśnie zostawili za sobą wszystko i zaczynało się dla nich zupełnie inne życie…

Podczas tej doby w Jeruszalaim Jeszua (Jezus) Mesjasz
był więziony przez cedukim (saduceuszów) lub Peilatosa (Piłata) czekając na proces.
Choć w tym czasie nie doświadczał żadnych zniewag ani fizycznego cierpienia,
to podobnie jak w Gat Szemanim mógł w myślach walczyć ze swymi wątpliwościami
co do straszliwej męki i śmierci jaka miała go czekać przed przemienionym życiem…

Pesach - Przebieg Wydarzeń,
w tym 2. dzień Chag HaMacot.
Przebieg wydarzeń wokół całego Święta Pesach – Męki Mesjasza i Wyjścia Iszraela z Micraim (Egiptów), także 2. Dzień Chag HaMacot.

2. dzień Chag HaMacot jest w trakcie tych wydarzeń, które dzieją się przez cały czas święta
i znajdują swoje sedno w jego środku, a ostateczne spełnienie tuż po zakończeniu…

O szczegółach tego rozważania można przeczytać w komentarzu o Pesach:
– Pesach to Ostatnia Wieczerza?

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!