3. Dzień Chag HaMacot

Czas czytania: 2 minut

Dzisiaj jest 17. Abib/Nisan – 3. dzień Chag HaMacot (Święta Przaśników),
podczas którego dalej trwa historia wyzwalania z niewoli…
Tradycyjne czytania z Tanakhu na ten dzień to:
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 13,21-14,3;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 33,7;
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 22,24-23,19;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 28,16-25;
Zaś w Brit Chadasza(h) o wydarzeniach tego dnia mówią fragmenty:
Mt 27,15-31a; Mk 15,6-20a; Łk 23,17-23; J 18,39-19,5.

Podczas tej doby w Micraim (Egiptach) Naród Iszraela
najpierw obozował w Etam, a potem wyruszyli za słupem obłoku i ognia
kierując się w głąb Micraim by spełnić słowo Boga, że „zabłądzili w kraju”
i rozpoczynając podróż bez przerwy przez „dni i noc” do Migdol i Baal-Cefon…

Podczas tej doby w Jeruszalaim Jeszua (Jezus) Mesjasz
najpierw był więziony, a potem rozpoczął się trudny etap drogi ku śmierci,
bardziej w mocy nieprzyjaciół – wybrano zbója zamiast niego i był biczowany
zbliżając się w ten sposób do najcięższej próby, jaką miał przejść…

Pesach - Przebieg Wydarzeń,
także 3. Dzień Chag HaMacot.
Przebieg wydarzeń wokół całego Święta Pesach – Męki Mesjasza i Wyjścia Iszraela z Micraim (Egiptów), także 3. Dzień Chag HaMacot.

3. dzień Chag HaMacot jest w trakcie tych wydarzeń, które dzieją się przez cały czas święta
i znajdują swoje sedno w jego środku, a ostateczne spełnienie tuż po zakończeniu…

O szczegółach tego rozważania można przeczytać w komentarzu o Pesach:
– Pesach to Ostatnia Wieczerza?

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!