4. Dzień Chag HaMacot

Czas czytania: 2 minut

Dzisiaj jest 18. Abib/Nisan – 4. dzień Chag HaMacot (Święta Przaśników),
podczas którego dalej trwa historia wyzwalania z niewoli…
Tradycyjne czytania z Tanakhu na ten dzień to:
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 13,21-14,3;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 33,7;
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 34,1-26;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 28,16-25;
Zaś w Brit Chadasza(h) o wydarzeniach tego dnia mówią fragmenty:
Mt 27,31z-61; Mk 15,20z-47; Łk 23,24-55; J 19,15-42.

Podczas tej doby w Micraim (Egiptach) Naród Iszraela
został doprowadzony do Migdol na północnym krańcu Micraim,
gdzie znajdował się bożek „Baal Cefon”, co oznacza „Władca Północy”,
którego najprawdopodobniej stworzyli lub przyjęli gdy władali Goszen,
dlatego musieli uświadomić sobie, uznać, naprawić i odpokutować grzech,
bo bez tego nie może być prawdziwego oczyszczenia…

Podczas tej doby w Jeruszalaim Jeszua (Jezus) Mesjasz
został doprowadzony do miejsca ukrzyżowania i tam zabity,
bo jako prawdziwy Mesjasz nie spełniał wyobrażeń i błędnych oczekiwań,
ale spełniał potrzebną służbę wzywania do nawrócenia i nauczania poprawy,
dlatego tym znakiem ukazał grzech, z którego ludzie muszą się oczyścić,
żeby uznać prawdziwego Mesjasza, a nie tylko bożka na jego podobieństwo…

Pesach - Przebieg Wydarzeń, także 4. Dzień Chag HaMacot.
Przebieg wydarzeń wokół całego Święta Pesach – Męki Mesjasza i Wyjścia Iszraela z Micraim (Egiptów), także 4. Dzień Chag HaMacot.

4. dzień Chag HaMacot jest centrum tych wydarzeń, które dzieją się przez cały czas święta
i znajdują swoje sedno właśnie w jego środku, a ostateczne spełnienie tuż po zakończeniu…

O szczegółach tego rozważania można przeczytać w komentarzu o Pesach:
– Pesach to Ostatnia Wieczerza?

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!