7. Dzień Chag HaMacot

Czas czytania: 3 minut

Dzisiaj jest 21. Abib/Nisan – 7. dzień Chag HaMacot (Święta Przaśników),
podczas którego dalej trwa historia wyzwalania z niewoli…
Tradycyjne czytania z Tanakhu na ten dzień to:
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 13,17-15,26;
Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 14,22-16,17;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 28,16-25;
2Sm 22,1-51; Iz 10,32-12,6.
Zaś w Brit Chadasza(h) o wydarzeniach tego dnia mówią fragmenty:
Mt 27,62-66; Obj 12,7-12.
W mesjańskiej tradycji czyta się też Łk 24,1-48 i J 20,1-25;
które mówią o zmartwychwstaniu następnego dnia.

Podczas tej doby w Micraim (Egiptach) Naród Iszraela
obozował nad morzem ciągle widząc bożka świadczącego o ich winie,
o czym musieli myśleć przez cały czas pobytu w tym miejscu…
Tego dnia armia faraona dotarła do Migdol, w zasięg wzroku Iszraela,
który został otoczony przez Morze Sitowe i wojska wroga, znalazł się w pułapce;
w tym dniu prowadzący anioł Boga ominął obóz Iszraela by ich chronić i walczyć,
dając im w ten sposób możliwość przechodzenia przez otwierające się morze.

Podczas tej doby w Jeruszalaim Jeszua (Jezus) Mesjasz
leżał martwy w grobie, a inni rozważali wydarzenia wcześniejszego dnia,
odpowiedzialność za niesprawiedliwe skazanie i poniesioną stratę…
Koheni, oskarżyciele Mesjasza udali się do Peilatosa by prosić o straż dla grobu
na kolejny dzień, który dla nich dopiero będzie szabatem świątecznym Przaśników,
ale dla apostołów już nie, bo spełniają go właśnie w tym dniu po przygotowaniu;
(gdyby mieli te same daty, to koheni w tym dniu naruszyliby święto szabatowe,
co nie byłoby im potrzebne – w szabat straż zbędna, a potem mogli użyć własnej);
a aniołowie Boga stoczyli walkę z aniołami Szatana by usunąć ich z Niebios
spełniając zapowiedzi Mesjasza, jakie wygłosił krótko przed swą śmiercią.

Pesach - Przebieg Wydarzeń, także 7. Dzień Chag HaMacot.
Przebieg wydarzeń wokół całego Święta Pesach – Męki Mesjasza i Wyjścia Iszraela z Micraim (Egiptów), także 7. Dzień Chag HaMacot.

7. dzień Chag HaMacot jest zwieńczeniem tych wydarzeń, które dzieją się przez cały czas święta
i znajdują swoje sedno w jego środku, a ostateczne spełnienie tuż po zakończeniu…

O szczegółach tego rozważania można przeczytać w komentarzach o Pesach:
– Pesach to Ostatnia Wieczerza?
Wolność przez Morze i Śmierć.

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!