10. Dzień Liczenia Aomeru

Czas czytania: 3 minut

Dziś, w środę 13/14.04.2021 jest 1. dzień 2. miesiąca Ziw/Eir,
10. dzień licząc od 1. powszedniego po zakończeniu Chag HaMacot,
zatem 3. dzień 2. tygodnia i łącznie 10. dzień liczenia aomeru

Choć historia w Torze nie podaje tego dokładnie dzień po dniu,
to po wędrówce od Morza Sitowia do Mara(h), obozowaniu tam i dalszej drodze
Naród Iszraela najprawdopodobniej 1. dnia 2. miesiąca dotarł i obozował w Eilim,
gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm (Szemot/2Moj/Exodos/Wj 15,27);
co odpowiada ilości 12 plemion Iszraela i 70 starszych – zwierzchników Narodu,
zatem może wskazywać, że znalazły się tam ze względu na ich ustanowienie,
aby to oni używając ich kierowali zaspokajaniem potrzeb swoich społeczności.

Z faktów zapisanych w Ewangelii (J 20,19.26) i Dziejach Apostolskich (Dz 1,3) wynika,
że 8 dni po 1. spotkaniu na wieczerzy na przełomie 1./2. doby po zmartwychwstaniu,
czyli w wieczór na przełomie 9./10. doby Mesjasz Jeszua drugi raz objawił się uczniom
(następne spotkanie nad Morzem Kineret było trzecie (J 21,14) – wcześniej nie było innych),
od kiedy ukazywał się uczniom codziennie przez 40 dni aż do Święta Szabuot (Tygodni).
Rankiem tej samej doby apostoł Kefa (Piotr) wraz z innymi złowili 153 ryby (J 21,11),
a według wcześniejszej zapowiedzi mieli zostać rybakami ludzi (Mt 4,19; Mk 1,17);
co potwierdza fakt, że w dniu upamiętnienia spisu Iszraela (Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 1,1),
czyli w 1. dniu 2. biblijnego miesiąca Ziw/Eir, wtedy w 10. dzień liczenia aomeru,
pozyskali oni ilość ryb odpowiadającą ilości tysięczników cudzoziemców (2Krn 2,16-17),
którzy mieli wydobywać i dostarczać kamienne bloki do budowy Świątyni Szlomo(ha);
zatem ukazuje to, że mieli oni powołać zwierzchników do prowadzenia do Boga narodów.

Licząc od zmartwychwstania Mesjasza w 1. dniu po szabacie świątecznym 7. Dnia Przaśników
wszystkie wydarzenia dzieją się w dniach o historycznym, symbolicznym i uroczystym charakterze
objawiając w ten sposób ukryte prawdy zawarte w historiach, do których nawiązują te fakty.

Gdyby Mesjasz miał zmartwychwstać w niedzielę podczas Chag HaMacot, jak uważa większość „chrześcijan”,
to 7. Dzień Przaśników byłby całkiem pominięty i zlekceważony w historii wzbudzenia Jeszui Mesjasza
(w Ewangeliach nie tylko nie byłoby opisu wydarzeń tego dnia, ale z faktów wynikałoby, że ich wtedy nie było),
za to wskazane tu spotkania i wydarzenia byłyby w jakiś nijaki, powszedni wtorek w trakcie miesiąca Abib,
który nie ma ani historycznego, ani symbolicznego, ani uroczystego znaczenia w Słowie Bożym.

Więcej na temat spraw związanych z Pesach Mesjasza można przeczytać w artykułach:
Oddania – Rodzaje i Warunki;
Pesach to Ostatnia Wieczerza?
Wolność przez Morze i Śmierć;
1. Dzień Liczenia Aomeru;
Właściwe Uświęcenie.

W śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza łączy się i spełnia wiele objawień z Biblii,
ale trzeba czytać z otwartością, a bez fałszywych założeń, żeby to dostrzec i uznać…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!