Nów 2. Miesiąca Ziw/Eir

Czas czytania: 3 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Erec Iszrael wieczorem po niedzieli 14.03.2021
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w niskiej fazie
(wąski „sierp” poniżej 30 godzin po koniunkcji, 1.5% oświetlenia
dużo powyżej średniej odległości Księżyca od Ziemi),
zatem zapowiadał 30 dni miesiąca Abib/Nisan
i ponieważ znaleziono w Iszraelu odpowiednio dojrzały jęczmień,
który był gotowy do rozpoczęcia żniw podczas Chag HaMacot,
w wieczór po wtorku 13.04.2021
będzie biblijny nów 2. miesiąca Ziw/Eir

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim,
to średnia faza Księżyca powyżej 30 godzin (2.0% oświetlenia),
w dużej odległości Księżyca od Ziemi i wysoko nad horyzontem
(raczej łatwa i pewna w przyzwoitych warunkach obserwacji)
będzie zapowiadać 29 lub 30 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po 12. lub 13.05.2021
(bardziej prawdopodobny jest późniejszy termin).

W tym 2. miesiącu Naród Iszraela przebywał i wyruszył z Eilim,
aby 15. dnia tego miesiąca dotrzeć na pustynię Sin, na północ od Synaju,
i tam po raz pierwszy został dany im man (manna) – chleb z Niebios,
co jest opisane w Torze w Szemot/2Moj/Exodos/Wj 16,1-35
(nie po wyruszeniu z Ramses ani nie tuż po przejściu przez morze,
ale dopiero około połowy czasu ich podróży do Góry Synaj).
Pod koniec tego miesiąca Iszrael walczył z Amalekiem w Refidim,
co jest opisane w Torze w Szemot/2Moj/Exodos/Wj 17,8-13.
1. dnia tego miesiąca w 2. roku Bóg nakazał dokonanie spisu Iszraela
(co jest opisane w Torze w Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 1,1),
a 20. dnia tego samego miesiąca obłok uniósł się nad Przybytek
i wyruszyli za nim w drogę od Góry Synaj w stronę Ziemi Obiecanej
(co jest opisane w Torze w Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 10,11) .
W tym miesiącu król Szlomo(h) (Salomon) zaczął budowę Świątyni
(o czym w Tanakhu mówią wersety 1Krl 6,1.37 oraz 2Krn 3,2),
potem król Hezekjahu (Ezechiasz) odnowił wierność Bogu Iszraela
i zorganizował świętowanie Pesach w 2. terminie przez cały naród
(czego historia jest opisana w Tanakhu w wersetach 2Krn 30,1-27).
W tym miesiącu powracający wygnańcy z grupy Zorobabela i Jahuszui
rozpoczęli odbudowę Świątyni po niewoli w Babelu (Babilonie) – Ezd 3,8.
W tym miesiącu Jeszua (Jezus) Mesjasz codziennie objawiał się uczniom
przygotowując ich do powrotu z Galil do Jeruszalaim i natchnienia Duchem
(co wynika z treści wersetów: 1) J 20,19; 2) J 20,26; 3) J 21,1; 21,14; 40) Dz 1,3)…

Miesiąca Ziw/Eir Dobrego!
Chodesz Ziw/Eir Tob!
!חודש זו\אייר טוב

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!