Nów 6. Miesiąca Elul

Czas czytania: 2 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Jeruszalaim wieczorem po niedzieli 11.07.2021
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w wysokiej fazie
(szeroki „sierp” ponad 39 godzin po koniunkcji, 2.5% oświetlenia
nieco powyżej średniej odległości Księżyca od Ziemi),
zatem zapowiadał 29 dni trwania miesiąca Ab,
w wieczór po poniedziałku 09.08.2021
będzie biblijny nów 6. miesiąca Elul

(w Tanakhu nie ma nazwy z przed niewoli babilońskiej).

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim,
to niska faza Księżyca poniżej 30 godzin (1.3% oświetlenia)
nieco poniżej średniej odległości Księżyca od Ziemi
(raczej łatwa o ile nie będzie wtedy zachmurzenia)
będzie zapowiadać 30 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po dniu 08.09.2021.

Miesiąc ten jest okresem rachunku sumienia, skruchy i naprawy swych błędów,
czasem przygotowania się do godnego spełniania biblijnych świąt 7. miesiąca,
z których pierwsze Jom Terua(h) przypadnie w czwartek 08/09.09.2021,
następnie 10. dnia 7. miesiąca Jom HaKipurim będzie w Szabat 17/18.09.2021,
potem 15. dnia 7. miesiąca Chag Sukot rozpocznie się w czwartek 22/23.09.2021
i ostatecznie 22. dnia 7. miesiąca Szemini Aceret będzie w czwartek 29/30.09.2021
(wszystkie biblijne święta zaczynają się od wieczora po poprzedzającym dniu
i trwają przez całą noc i cały dzień do wieczora kończącego dzień świąteczny).
Biblia mówi o proroctwach Jechezkela (Ezechiela) i Chagaia (Aggeusza)
opisanych w rozdziałach Ez 8 oraz (Ch)Ag 1 (wersety Ez 8,1; (Ch)Ag 1,1; 1,24)
i mówiących o obrzydliwościach i błędach ludzi oraz odbudowie Świątyni,
co powinno pobudzać do oczyszczenia i dobrych czynów…

Miesiąca Elul Dobrego!
Chodesz Elul Tob!
!חודש אלול טוב

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!