Szemini Aceret – Cel Wędrówki

Czas czytania: 3 minut

Dziś znów przypada Szemini Aceret, Ósme Zatrzymanie,
święto, które zostało ustanowione przez samego Boga w Torze
(biblijne źródła w „Szemini Aceret – Wypełnienie Porządku„).

Podobnie jak Chag Szabuot, Święto Tygodni, Pięćdziesiątnica
bierze swoje najważniejsze nazwy od sposobu wyznaczania daty:
po 7 tygodniach, w 50. dniu od początku żniw i kołysania aomeru
i jest to kolejne święto Boga przypadające po zakończeniu Pesach;
tak też Szemini Aceret, Ósme Zatrzymanie, zgromadzenie w 8. dniu
jest nazwane w sposób wskazujący termin według długości rachuby
w tym przypadku wyznaczonej od początku Chag Sukot, Święta Szałasów,
ale i to jest kolejne, oddzielne święto Boga o innej treści niż poprzednie.

Podczas gdy w czasie Szałasów rozważa się trwającą do końca drogę do celu;
w 1. dzień po Szałasach, ostatni dzień corocznego cyklu świąt z Tory Boga,
w którym świętuje się także zakończenie i rozpoczęcie cyklu czytań Tory;
po spełnieniu tego, co było sensem i celem wcześniejszych obrzędów
świętujemy to, co udało się dzięki temu dokonać i osiągnąć…

W wielu ustanowieniach Tory po 7 dniach i począwszy od 8. dnia
uznaje się dojrzałość i dokonanie wyświęcenia, gotowość do służby;
a tego dnia tymczasowy szałas ustępuje miejsca i wraca się do domów
tak samo jak trwała kamienna Świątynia przejęła funkcję ruchomego Przybytku;
dlatego jest to dzień podsumowania i radości z osiągnięć minionego cyklu,
w którym można przypomnieć sobie i cieszyć się z nauki uzyskanej w tym czasie,
rozważyć jakiego duchowego postępu dokonaliśmy i jakie zebraliśmy owoce…

Trzeba mieć świadomość i przygotować się, żeby móc spełnić sens święta,
czego jednak brakuje nawet wśród osób uważających się za mesjańskie,
które nie rozróżniają Szemini Aceret od Sukot i nauczają tylko o 1 święcie,
a ponadto wiele osób głosi błędne porównanie 7 corocznych świąt i Menory,
w którym rozdzielając podają Pesach, Chag HaMacot i kołysanie snopa,
z których tylko środkowe jest biblijnym świętem (mającym 2 dni szabatowe),
zaś oddanie Pesach składa się w dniu przygotowania przed świętem,
wieczerzę Pesach spożywa się w nocy rozpoczynającej Chag HaMacot,
a początek żniw i kołysanie snopa wykonuje się w dzień roboczy;
dlatego zamiast tam dokonywać takiego przesadnego rozróżnienia
właściwie należy dostrzec oddzielność ostatnich świąt jesiennych,
żeby mówić i spełniać coroczne święta Boga według hierarchii i porządku
jaki sam Stwórca wyznaczył podając które dni w roku mają rangę szabatów,
bo to właśnie te dni mają być w roku najważniejsze, a nie im towarzyszące.

Jeszua (Jezus) Mesjasz w najbardziej uroczysty, ostatni dzień święta (J 7,37)
nauczał o źródle wody, co dowodzi, że czynił to właśnie w Szemini Aceret,
bo to symbolika tego dnia jest silnie związana z prośbą o deszcz,
podczas gdy w czasie trwania Szałasów lepiej, żeby to stało się później.

Dziś jest najbardziej uroczysty z 8 dni kończących cykl świąt z Tory,
oddzielne święto radości ze spełnienia sensu i celu wszystkich poprzednich,
więc jeśli rozważaliśmy i przestrzegaliśmy ich właściwie według ustanowień,
to dziś świętujmy owoce, jakie powinno to w nas wydawać…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!