Filary Wierności Bogu

Czas czytania: 6 minut

Komentarz do parszy „Boe” (części „Przyjdź”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 10,1-13,16; Jr 46,13-28; 1Kor 11,20-34.
Filary wierności Bogu – spełnianie Przykazań jak Mesjasz,
według jego wykładni i wzoru jaki dał do naśladowania…

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Najważniejsze Myśli z Poprzednich Komentarzy

W treści parszy na ten tydzień i kończący go Szabat dominują 2 główne tematy:
ostatnie 3 plagi mające osądzić bożki Micraim (Egiptów) oraz świętowanie Pesach;
o których obszernie była już mowa w poprzednich komentarzach tego czytania
i warto zacząć rozważania od nich (jeśli jeszcze się ich nie czytało):

A) W tekście „Sąd i Zbawienie Dla Wszystkich” zostało pokazane i wyjaśnione,
że przebieg plag miał na celu osądzenie i ukaranie tych, którzy zwodzili i szkodzili
w sposób, który umożliwi poznanie Boga, nawrócenie i ratunek dla uciskanych
nie tylko z Narodu Iszraela, ale i dla innych ludów, które były tam przy tym obecne
i nie tylko wtedy, ale też dla wszystkich pokoleń, które o tym w przyszłości usłyszą
i doniosłość tych wydarzeń będzie dla nich pobudzająca do dokonania wyboru…

B) W tekście „Przygotowanie do Pesach” zostało pokazane i wyjaśnione,
że świętowanie Pesach ma określone warunki, których spełnienie wymaga czasu,
dlatego trzeba się o tym wcześniej dowiedzieć oraz podjąć odpowiednie starania
co do własnego uświęcenia, Przymierza z Bogiem i postawy wobec społeczności
jak i co do usunięcia chamecu w doczesnym i duchowym sensie (zakwasu i obłudy),
w czym człowiek musi podjąć własny wysiłek i spełnić wszystko, co jest w jego mocy.

Drugi z komentarzy dodatkowo wyjaśnia, że chamec ma w Biblii różne znaczenia
i oprócz tego, który trzeba uprzątnąć przed rozpoczęciem świętowania Pesach
jest też taki wyróżniony, który musiał być złożony wraz z barankiem w Świątyni
jako nakazany w Torze, obowiązkowy dodatek do oddania społecznego na ucztę,
który wyraża dziękczynienie za to, że Mesjasz zabiera złożone na niego skażenie,
z którego oczyszczenie się byłoby niemożliwe samodzielnie ludzkimi siłami,
bo dokładnie to czyniono z tym chamecem – składano go z barankiem…

2. Filary Wierności Bogu

Choć w „chrześcijaństwie” powszechne jest przekonanie o tym,
że Jeszua (Jezus) Mesjasz bierze na siebie nasze winy i oczyszcza z nich swą śmiercią;
to jednak z powodu odrzucenia i nieznajomości Prawa Boga o oddaniach (ofiarach)
nie dostrzegają oni jak mocno zakorzenione i wyrażone jest to w obrzędach Świątyni
(które są rozróżnione i opisane w komentarzu „Oddania – Rodzaje i Warunki„)
i jak ważna jest praktyka, żeby móc to w pełni rozumieć i właściwie skorzystać:
– oczyszczenia z grzechów nie zapewnia samo złożenie czy uznanie przebłagania,
które jest tylko jednym z elementów ustanowionego przez Boga procesu;
ale musi temu towarzyszyć też uznanie swej winy i jej faktyczne naprawienie
dokonane poprzez zadośćuczynienie i przeproszenie pokrzywdzonych,
a także post i jałmużnę, która jest czynieniem dobra dla świata…

Choć niemesjańskie nurty judaizmu uznają i starają się spełniać Przykazania Boga,
to gdy zabrakło Świątyni pewne tradycje uległy zmianie i pierwotne zapomniano,
bo bez rzeczywistej praktyki poglądy o tych rytuałach mogły zmieniać się różnie,
a bez spoglądania na spełnienie ich sensu w Mesjaszu trudno wybrać właściwy
i z czasem dominujące mogły stawać odbiegające od faktycznie wykonywanych.

Wszystko to razem pokazuje, że prawdziwa i pełna wierność Bogu Biblii
musi mieć 2 filary wskazane w wersecie, który jest mottem tej strony:

„Tutaj [to] wytrwanie tych świętych jest:
[tu są] ci strzegący tych Przykazań tego Boga
oraz tej wierności Jeszui [Mesjasza].”

Nie wystarczy tylko spełnianie Przykazań z różnych pobudek,
np. z powodu praktycznych korzyści, jakie mogą z tego wynikać;
ale nie wystarczy też sama wiara w [istnienie] Jeszui (Jezusa),
bo wbrew pozorom np. współczesny niemesjański judaizm rabiniczny
nie tylko wierzy, ale nawet na pewno wie, że on historycznie był,
bo np. Talmud Babli zawiera świadectwa polemik z jego uczniami,
więc jest to ważne źródło potwierdzające jego życie i działalność,
które pomimo odrzucenia nie są podważane przez przeciwników,
którzy po prostu wybierają odmienne poglądy i zwyczaje…

Zgodnie z tym, co przedstawia historia plag i Pesach w Micraim
zbawienie dokona się poprzez sąd nad bezbożnymi i zatwardziałymi,
dlatego do ocalenia potrzebne jest posłuszeństwo i właściwe czyny…
Trzeba nie tylko wierzyć w Mesjasza i Mesjaszowi – w jego nauczanie,
nie tylko znać i uznawać, że coś zostało ogłoszone i jest to ważne;
ale trzeba być wiernym Bogu tak samo jak Jeszua (Jezus) Mesjasz,
trzeba naśladować jego wzór i spełniać to, co on głosił i pokazywał
żeby wykonywać wszystko zgodnie z duchem Tory, w najlepszy sposób,
tak samo jak w Micraim trzeba było dokładnie wykonać obrzęd Pesach…

Zarówno w odłamach judaizmu jak i „chrześcijaństwa”
wiele osób zajmuje się i głosi dużo o religijnych poglądach,
np. o rzeczywistości niebiańskiej, o aniołach, o przyszłym życiu,
o mających czekać nas obietnicach i dziełach Boga, a nie ludzi;
które jednak pozostają ciekawostkami oderwanymi od czynów,
które mogą fascynować i zadziwiać, ale nie zmieniają życia;
co zupełnie różni się od tego, co jest przedstawione w Biblii,
która opisuje Boże Prawa i historię wybranej części ludzkości,
gdzie relacja z Bogiem wyraża się w postępowaniu, a nie wiedzy,
która choć ważna i potrzebna, to wartość uzyskuje w stosowaniu,
a jeśli w jakieś wielkiej sprawie ktoś ma tylko znajomość tematu,
to wciąż zupełnie nic może z tego dla niego nie wyniknąć
tak jak przed plagami nie uchronili się słyszący przestrogi
(które Mosze(h) ogłaszał faraonowi i całemu Micraim),
ale tylko ci, którzy wtedy spełniali polecenia od Boga

3. Podsumowanie

Filary wierności Bogu to posłuszeństwo Przykazaniom Boga
i naśladowanie Mesjasza w tym, jak on je rozumiał, wykładał i spełniał,
bo dopiero w tym prawdziwie spełnia się pobożność i tak się uświęcamy,
bo dopiero to pozwala zwycięsko przejść przez sąd i być zbawionym,
bo dopiero w czynach wiara staje się żywa i owocna, daje się poznać,
dlatego trzeba dbać by filary nie były pozorne, a właściwe…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!