Symbole Świątyni i Ich Znaczenie

Czas czytania: 5 minut

Komentarz do parszy „Teruma(h)” (części „[Wyznaczony]_Dar”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 25,1-27,19;
1Krl 5,12-6,13; Mt 5,33-37; 2Kor 9,1-15.
Symbole Świątyni i ich znaczenie praktyczne.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Symbole Świątyni i Ich Znaczenie

We wcześniejszym komentarzu „Dary Przedstawiające Wieczność
pokazano i wyjaśniono znaczenie materiałów i sprzętów Świątyni,
które oprócz dosłownego sensu i funkcji rytualnej mają symbolikę
(o czym szczegółowo można przeczytać w tamtym tekście)…

Więcej o budowie Przybytku także w 2. części tekstu „Wyliczenia Miesiąca Abib„,
zaś o ustawieniu Skrzyni Przymierza w 4. części komentarza „Szacunek dla Słów„.

(Z)_kikaru złota czystego uczynią
ją (z)_oto wszystkimi tymimi_naczyniami, tym_oto.”

Ponieważ biblijny 1 kikar (talent) to 3000 szekli, czyli około 33 kg,
Menora(h) i narzędzia do jej obsługi były wykonane z około 1,71 litra złota,
czyli miała ukształtowaną według wzoru objętość zbliżoną do 7 szklanek,
dużej butelki na napój lub dzbanka czy termosu używanego przy posiłkach;
(mogło to być trochę więcej gdyby złoto miało domieszki srebra lub miedzi)
i prawdopodobnie musiała stać na odpowiednio wysokim postumencie;
zatem wbrew bardzo częstym wyobrażeniom ludzi na temat jej wyglądu
(np. dużym wizerunku na „Łuku Tytusa” czy replice z „Instytutu Świątynnego”,
która jest wykonana z brązu i pokryta warstwą złota o grubości około 1mm,
jak mogły wyglądać świeczniki w Drugiej Świątyni lub Świątyni Heroda,
kiedy oryginału od dawna nikt nie widział, więc wykonano je inaczej);
nie był to wcale wielki świecznik i nie robił wrażenia ogromnym rozmiarem,
ale przedmiot typowej wielkości, którego doniosłość wynikała z funkcji
i nie trzeba było poświęcić na nią znacznie więcej, ale wykonać ją dobrze…

Bardzo ważnym faktem opisanym w biblijnym projekcie Przybytku jest to,
że i drogie ściany pokryte złotem i tanie zasłony z tkanin – darów dobrowolnych
musiały być oparte lub zawieszone na srebrzejedynym darze obowiązkowym,
którego złożono dokładnie tyle, ile Bóg nakazał brać od spisywanych mężczyzn
i ani nikt w tym nie uchybił ani nikt nie dodał więcej niż to było przewidziane.
Pokazuje to, że wszystko co człowiek może robić dla Boga dobrowolnie i chętnie
ma wartość nie samą w sobie, ale zależną od spełniania tego, co obowiązkowe,
bo nawet najcenniejszy dodatek nie spełnia swej funkcji bez podstawy lub haczyka,
nawet najwspanialsze dzieło jest niczym bez oparcia na właściwym fundamencie;
dlatego koniecznie trzeba zaczynać od wierności i posłuszeństwa Przykazaniom
spełnianym z wiary w to, że wszystkie Ustanowienia Boga są mądre i słuszne;
a dopiero potem można wykazywać się innymi dziełami – wielkimi lub małymi…

Dowodzą tego także słowa przy końcu haftory do tej parszy,
gdzie Szlomo(h) (Salomon) nie jest nagradzany za poświęcenie na budowę,
ale wszystko zależy od tego, czy będzie też spełniał wszystkie Prawa Boga:

„I_było słowo יהוה [Boga] do Szlomo(ha) aby_powiedzieć:
(Za)_ten_Dom, ten_oto, który ty zbudowałeś,
jeśli chodził_(będziesz) w_Ustawach_Moich
i_te Wyroki_Moje spełniał_(będziesz)
i_przestrzegał te wszystkie Przykazania_Moje
aby_postępować (zgodnie)_z_nimi
,
to_spełnię to Słowo_Moje o_Tobie,
które powiedziałem do Dawida, ojca_twego
i_przebywał_(będę) w_pośród synów Iszraela
i_nie zostawię tego ludu_Mego, Iszraela.”

O tym samym poucza też Brit Chadasza(h), Odnowione Przymierze,
które przestrzega, że nie trzeba brać na siebie wielkich zobowiązań
ani gwarantować przysięgami trudnych dzieł, którym można nie podołać;
ale znacznie lepiej jest uczciwie spełniać to, co jest w naszej mocy
i poprzestawać w mówieniu na tym, co można i potrafi się wykonać:

„Znów usłyszeliście, że było_powiedziane tym przodkom:
’nie przysięgniesz_fałszywie, oddasz zaś temu Władcy te przysięgi twoje’;
(…)
niech_jest zaś to słowo wasze 'tak (to)_tak, nie (to)_nie’,
co zaś ponadto, te od tego niegodziwego jest.”

Wspaniale jest, kiedy ludzie chcą się poświęcać aby służyć Bogu i społeczności,
jest to potrzebne i powinno się chętnie uczestniczyć w dobrych dziełach;
ale ani szczodrość darów materialnych ani czas spędzony na obrzędach
nie przykrywa braków i błędów jakie można popełniać w innych sprawach;
dlatego ważne jest, żeby nie próbować budować Przybytku od dachu,
lecz w takiej sytuacji zawrócić i zacząć od naprawy swoich fundamentów,
bo Świątynię Boga da się dobrze zbudować tylko we właściwej kolejności:
belki trzeba wkładać w podstawy, a zasłony wieszać na haczykach na słupach,
co musi tak samo działać także w postawie ludzi, którą to wyobraża,
żeby wspaniałe i pouczające symbole Świątyni spełniały się w nas…

Chwała Bogu!

Ostatnia modyfikacja: 2022-02-06.

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!