Nów 6. Miesiąca Elul

Czas czytania: 3 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Jeruszalaim wieczorem po Szabacie 30.07.2022
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w wysokiej fazie
(szeroki „sierp” ponad 34 godzin po koniunkcji, 3.4% oświetlenia
bardzo blisko maksymalnej odległości Księżyca od Ziemi
i wysoko nad horyzontem (około 16.4° przy zachodzie Słońca)),
zatem zapowiadał 29 z 30 dni trwania miesiąca Ab,
w wieczór po niedzieli 28.08.2022
będzie biblijny nów 6. miesiąca Elul

(w Tanakhu nie ma nazwy z przed niewoli babilońskiej).

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim,
to niska faza Księżyca poniżej 30 godzin (1.7% oświetlenia)
nieco powyżej średniej odległości Księżyca od Ziemi
i średnio nad horyzontem (około 10.9° przy zachodzie Słońca)
(raczej łatwa o ile nie będzie wtedy zachmurzenia)
będzie zapowiadać 30 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po dniu 27.09.2022.

Ten nów 6. miesiąca Elul pewnie wskazuje następny nów 7. miesiąca Etanim/Tiszri,
bo jego faza jest dość niska by stwierdzić, że na pewno musi on trwać 30 dni
i nie była możliwa obserwacja o dzień wcześniej (a późniejsza potwierdza to samo);
dlatego pozwala też już ostatecznie wyznaczyć terminy nadchodzących świąt.
We wcześniejszy wieczór 26/27.09.2022 najwcześniejsze obserwacje Księżyca
mogą nastąpić za zachodnim wybrzeżu Afryki, a najprawdopodobniej w Ameryce,
dlatego w Ziemi Iszraela ani w Europie nie będą wtedy jeszcze możliwe.

Miesiąc ten jest okresem rachunku sumienia, skruchy i naprawy swych błędów,
czasem przygotowania się do godnego spełniania biblijnych świąt 7. miesiąca,
z których pierwsze Jom Terua(h) przypadnie w środę 27/28.09.2022,
następnie 10. dnia 7. miesiąca Jom HaKipurim będzie w piątek 06/07.10.2022,
potem 15. dnia 7. miesiąca Chag Sukot rozpocznie się w środę 11/12.10.2022
i ostatecznie 22. dnia 7. miesiąca Szemini Aceret będzie w środę 18/19.10.2022
(wszystkie biblijne święta zaczynają się od wieczora po poprzedzającym dniu
i trwają przez całą noc i cały dzień do wieczora kończącego dzień świąteczny).
Biblia mówi o proroctwach Jechezkela (Ezechiela) i Chagaia (Aggeusza)
opisanych w rozdziałach Ez 8 oraz (Ch)Ag 1 (wersety Ez 8,1; (Ch)Ag 1,1; 1,24)
i mówiących o obrzydliwościach i błędach ludzi oraz odbudowie Świątyni,
co powinno pobudzać do oczyszczenia i dobrych czynów…

Miesiąca Elul Dobrego!
Chodesz Elul Tob!
!חודש אלול טוב

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!