Osiągnięcia, Oczekiwania i Prawda…

Czas czytania: 4 minut

Komentarz do parszy „HaEzinu” (części „[Nakłońcie]_Tych_Uszu_Waszych„):
Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 32,1-32,52; 2Sm 22,1-51; Rz 10,14-11,12.
Osiągnięcia wzbudzają oczekiwania, które mogą różnić się od prawdy…

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– pieśń jako forma lepiej zapadająca w pamięć i skuteczna;
– Bóg jest Ojcem, który karci swe dzieci – swych najbliższych;
– podział ludzkości i Iszraela – 70 narodów, 70 potomków i 70 starszych.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Pieśń Nauki i Mocy;
Dwa Sposoby Rozumienia Tory.

2. Osiągnięcia, Oczekiwania i Prawda…

„I_przemówił יהוה [Bóg] do_Moszego w_sam ten_dzień oto mówiąc:
Wstąp na górę tę_Abarim oto, górę Nebo,
która w_ziemi Moab, która przeciw oblicza Jerycha
i_zobacz tę ziemię Kanaan, którą Ja daję dla_synów Iszraela na_własność.
I_umrzesz na_górze, (na)_którą ty wstąpisz tam
i_zostaniesz_przyłączony do ludu_twego
jak umarł Aharon, brat_twój na_Hor tej_górze
i_został_przyłączony do_ludu_swego
za_(to), że sprzeniewierzyliście_(się) przeciw_Mnie
pośród synów Iszraela przy_wodach (w)_Kadesz na_pustyni Cin,
za_(to), że nie uświęciliście Mnie pośród synów Iszraela.
Dlatego z_daleka zobaczysz oto tę_ziemię, ale_tam nie wejdziesz,
do tej_ziemi, którą Ja daję dla_synów Iszraela.”

Czytanie Tory na ten tydzień i kończący go Szabat kończy historia,
w której Bóg ostatecznie zapowiada Moszemu (Mojżeszowi) śmierć
i potwierdza, że prorok nie wejdzie do bliskiej Ziemi Obiecanej,
którą będzie mógł jedynie zobaczyć ze szczytu góry przy granicy.

Wydarzenie to jest przeciwieństwem oczekiwań wielu „wierzących”,
którym wydaje się, że skoro już uznali Boga i robią coś religijnego,
to mają gwarancję otrzymania takiej nagrody, jaką chcą dostać…
Mosze(h) nie tylko „robił coś”, ale wykonał bardzo wielką pracę,
spełnił zadanie nauczyciela i przywódcy narodu, który się buntował,
prowadził trudną drogą przez pustynię i znosił wielkie przeciwności,
a jednak z powodu niedoskonałości swojej służby został ukarany
i nie otrzymał wtedy tego, czego tak bardzo pragnął…

Obecność Moszego w Królestwie Boga przy zmartwychwstaniu
oczywiście nie budzi wątpliwości w świetle słów takich jak Obj 15,3,
które wspominają o nim w kontekście ostatecznego zwycięstwa
i przedstawiają go jako jedną z najważniejszych postaci w historii;
a jego śmierć jest proroczym znakiem potrzeby lepszego przywódcy,
ale wyraża też ostrzeżenie dla ludzi kierujących się swymi wyobrażeniami
i mylących swoje pragnienia z rzeczywistością, od której bywają odległe…

Nie jest tak, że „skoro uważam się za pobożnego, to Bóg mi wszystko da”,
nie jest tak, że „skoro jestem we wspólnocie, to obietnice Boga są dla mnie”,
bo faktycznie wszystko zależy od faktycznej wierności i właściwego postępowania
każdego człowieka z osobna, które społeczność może wspierać, a nie zastępuje
i w którym lekceważenie czegoś lub błędy mają swoje konsekwencje…

„I_utył Jeszurun i_wierzgał,
utyłeś, tłusty_(stałeś_się), zgrubiałeś
i_porzucił Boga, który_uczynił_go
i_znieważył Skałę zbawienia_swego.
Pobudzili_zazdrość_jego w_cudze_[bożki],
obrzydliwościami rozgniewali_Go.”

Pieśń „HaEzinu” jest przestrogą dla całego Narodu Iszraela,
a nawet Ludu Boga, który ma powstać w jedności z nim, wokół niego,
czerpiąc z kontaktów przy przechodzeniu przez Ziemię Obiecaną i w rozproszeniu…
Większość jej treści to skarcenie popełnionych błędów i zapowiedź kar za nie,
a dopiero przy końcu zapowiedź miłosierdzia i ratunku od wrogów,
co nastąpi dopiero po zrozumieniu odstępstwa i poprawie czynów

Dlatego ważne i potrzebne jest właściwe głoszenie i nauczanie,
w którym nie można czynić się alternatywą dla Narodu Wybranego,
nie można stawiać swoich warunków innych niż objawione przez Boga,
ale trzeba mówić i czynić to, co przywraca pierwotny porządek Tory,
co dąży do jedności z Iszraelem, ale i pobudza go do zazdrości,
aby poprawili swe błędy i w pełni wrócili do Boga (Rz 11,12)
przynosząc więcej błogosławieństwa dla wszystkich…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!