Nów 8. Miesiąca Bul/Marcheszwan

Czas czytania: 2 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Jeruszalaim wieczorem po wtorku 27.09.2022
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w wysokiej fazie
(szeroki „sierp” powyżej 30 godzin po koniunkcji, 3.2% oświetlenia,
średnio nad horyzontem (około 11.5° przy zachodzie Słońca)
i nieco poniżej średniej odległości Księżyca od Ziemi),
zatem zapowiadał 29 dni trwania miesiąca Etanim/Tiszri,
w wieczór po środzie 26.10.2022
będzie biblijny nów 8. miesiąca Bul

(po niewoli babilońskiej nazywanego też Marcheszwan).

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim
(a jest już potwierdzona daleko na wschodzie, np. w Australii),
to niska faza Księżyca poniżej 30 godzin (1.6% oświetlenia)
nisko nad horyzontem (około 7.18° przy zachodzie Słońca)
i przy bliskiej minimalnej odległości Księżyca od Ziemi
(mimo dość wysokiej fazy i wielkości tarczy Księżyca
trudna z powodu małej wysokości nad horyzontem)
będzie zapowiadać 30 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po dniu 25.11.2022.

Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na fakt,
że wczoraj około południa w Iszraelu i w Europie (w tym w Polsce)
było widoczne zaćmienie Słońca – szczególny przypadek koniunkcji,
gdy Księżyc zasłania Słońce, więc wyjątkowo widać jego ciemną część,
co zdarza się rzadko i jest obserwowane na różnych, małych częściach Ziemi,
więc niestety nie może być stosowane jako regularny znak dla kalendarza;
choć może pomóc w jego weryfikacji wskazując niemożliwe terminy.
Ta koniunkcja nastąpiła mniej niż 6 godzin przed zachodem Słońca,
świadcząc tym samym, że wieczorem nie było widać nowego światła,
i wskazując, że wieczorem nowiu musi być następny – po 26.10.2022,
więc właśnie w ten wieczór przypada nów 8. miesiąca Bul…

Zgodnie z 1Krl 6,38 w tym miesiącu ukończono budowę Świątyni,
z której poświęceniem i uruchomieniem czekano potem prawie rok,
żeby uczynić to podczas Święta Szałasów (i pomijając wcześniejsze święta),
co dowodzi jak ważne było, żeby stało się to właśnie w tym czasie…

Miesiąca Bul/Marcheszwan Dobrego!
Chodesz Bul/Marcheszwan Tob!
!חודש בול\מרחשון טוב

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!