Bóg Ustanawia…

Czas czytania: 6 minut

Komentarz do parszy „WaEre” (części „I_Objawiłem_(Się)”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 6,2-9,35; Ez 28,25-29,21; Rz 9,14-24.
Bóg ustanawia wybranych by byli „elohim” i „prorokami”…

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– Co prorocy i ludzie powinni znać ze starszych źródeł?
– Wymawianie się Moszego od misji od Boga.
– Bóg przydziela ludziom właściwe zadania.
– Znaczenie zatwardziałości faraona i plag.
– Znaczenie 4 kielichów w Wieczerzy Pesach.
– Proroctwa o narodach i królach czy Szatanie?
– Potrzeba dokładnego sprawdzania wszystkich faktów.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Aby Się Objawiła Moc Boga;
– Obietnice Boga w Tradycjach Pesach;
Perspektywa Prawdy;
Doświadczenia w Piśmie.

Poprzednie komentarze rozważają już praktyczne i duchowe treści parszy,
więc warto kliknąć i otworzyć artykuły wskazane w odnośnikach powyżej.

2. Bóg Ustanawia…

I_powiedział יהוה [Bóg] do Moszego:
’Patrz, ustanawiam_cię elohim dla_farao(ha)
,
a_Aharon, brat_twój będzie prorokiem_twoim,
ty mówił_będziesz to wszystko, co rozkażę ci,
a_Aharon, brat_twój będzie przemawiał fo farao(ha)
aby_wypuścił tych synów Iszraela z_ziemi_swej.
A_Ja obciążę to serce farao(ha)
i_rozmnożę te znaki_Moje i_te cuda_Moje w_Ziemi Micraim

i_nie usłucha was farao(h) i_dam tę rękę_Moją przeciw_Micraim
i_wywiodę te zastępy_Moje, ten lud_Mój synów Iszraela
z_Ziemi Micraim w_wyrokach wielkich
i_poznają Micrejczycy, że Ja יהוה [Bóg]
gdy_wyciągnę tę rękę_Moją na Micraim
i_wywiodę tych synów Iszraela z_pośród_nich.’

Parsza(h) na ten tydzień i kończący go Szabat zawiera słowa,
które niestety bywają bardzo źle rozumiane i kontrowersyjne,
ale dzięki temu powinny też prowokować do sprawdzania i dyskusji,
która pozwoli dokładnie poznać nie tylko tę jedną sprawę…

2a. Bóg ustanawia „elohim”…

W pierwszym zdaniu zacytowanego fragmentu Tory
Bóg zapowiada Moszemu, że ustanawia go elohim” („אלהים”),
co Septuaginta tłumaczy jako „δέδωκά σε θεὸν” („dedoka se theon”),
co w połączeniu z ustanowieniem Aharona „prorokiem_twoim” („נביאך„),
co Septuaginta oddaje jako „σου προφήτης” („sou prophetes”)
sprawia bardzo mocne wrażenie „ubóstwienia Moszego”,
który ma iść do króla Micraim (Egiptów) z nadludzką mocą,
a do tego jeszcze prorok ma tę przemawiać w jego imieniu…

W rzeczywistości oryginalne słowa oprócz tych znaczeń,
które określają „Boga” i „proroka” bardzo konkretnie;
jednocześnie wyrażają też podobne, ale ogólniejsze sensy:
– „elohim” to też „władca” i „sędzia” (Ps 82 – BGN);
– „prorok” to też „przemawiający”, „ogłaszający”,
w różnych czasach np. „trybun”, „herold” lub „rzecznik”;
więc choć słowa faktycznie mają znaczenie ściśle religijne,
to oba określają równocześnie zwyczajne ludzkie funkcje…

Sam Bóg określił Moszego (Mojżesza) jako „elohim”,
bo Mosze(h) miał stawać przed faraonem jak mający władzę;
zaś w tej sytuacji jego brat Aharon stał się „nabiek”,
bo miał przemawiać o tym, co Mosze(h) miał zarządzać
tak samo jak np. obecnie rzecznicy o decyzjach ministrów.

Choć zdanie o ustanowieniu Moszego „elohim”
jest zapisane w Biblii i to w Torze najświętszej dla judaizmu,
to nikt nigdy nie pomyślał nawet o zrównaniu Moszego z יהוה [Bogiem],
nikt nigdy nie zrobił z Moszego „osoby boskiej” w jakimkolwiek sensie;
bo dla każdego, nawet dla „chrześcijan”, oczywistym było i jest,
że znaczenie tego ustanowienia jest zupełnie inne…

Mosze(h) (Mojżesz) nie był ani nie stał się bytem nadludzkim,
ale po prostu otrzymał od Boga pewną władzę do sprawowania;
która nie była jego własną cechą ani jego naturalną mocą,
lecz wszystko wciąż zależało od działania samego Stwórcy,
do którego Mosze(h) modlił się i prosił w każdej sprawie
i choć zwykle to Aharon wyciągał laskę jako znak dla plag,
w rzeczywistości zawsze sam יהוה sprawiał wszystko…

Dalej w historii opisanej w Torze,
gdy Mosze(h) już bez obaw przemawia do ludu,
jest on określany mianem proroka i taką funkcję pełni
(Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 18,15; 34,10);
co więcej Bóg zapowiada posłanie proroka jak on,
który także jak będzie miał powierzoną władzę…

Spełnienie tej obietnicy jest widoczne w Jeszui (Jezusie),
który był wiernym prorokiem Boga (Mt 21,11; Mk 6,4; Łk 13,33; J 4,19)
oraz inaczej niż wielu działał i nauczał z mocą (Mt 7,29; Mk 1,22);
słusznym jest więc, żeby Jeszuę Mesjasza – proroka jak Mosze(h)
postrzegać tak samo jak Moszego, którego Bóg ustanowił „elohim”,
co nigdy w żaden sposób nie oznaczało zrównania z Ojcem,
ale wyrażało dokładnie tyle, że w jego rękę powierzono władzę,
którą Stwórca sprawował za jego pośrednictwem (1Tm 2,5; J 17,3).

2b. Bóg ustanawia zatwardziałym…

Rozważany fragment Tory mówi także o tym,
że Bóg obciąży serce faraona, żeby nie słuchał i nie chciał spełnić nakazu,
ale podaje też wyjaśnienie i słuszny cel doprowadzenia do tego sprzeciwu:
dzięki temu pomnożą się cuda, a Micrejczycy (Egipcjanie) mają poznać Boga,
więc jedno „naczynie marności” wzbudzone do zatwardziałości w tej historii
pozwala powołać do nawrócenia i pociągnąć ku świętości wielu innych,
którzy stopniowo, po kolejnych znakach, opowiadają się po dobrej stronie;
zatem mimo złej postawy faraona, ostatecznie jest to dobre dla wielu;
czego znaczenie jest znacznie większe niż sama dosłowność tego tekstu,
bo Micraim (Egipty) są tutaj obrazem i symbolem całego pogaństwa,
a wydarzenia te przez wieki pobudzają ludzi ze wszystkich narodów,
żeby szukać, poznawać, przyjmować i podporządkowywać się Ojcu.

Choć wielu ludzi, nawet wierzących, może nie zdawać sobie z tego sprawy,
współcześnie nadal dzieją się historie podobne jak ta opisana w Torze:
Ciągle na świecie są tacy, którzy zniewalają i buntują się przeciw Bogu,
tacy ludzie zawsze uważają, że musi być jak sami chcą i są zatwardziali,
więc mimo wielu ostrzeżeń i znaków idą dalej drogą swojego sprzeciwu;
lecz Bóg prowadzi sprawiedliwych do dokonania sądu i wyzwolenia
będącego dla wielu znakiem i zachętą do wybrania prawdy…

Chwał Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!