Przykrycie Studni…

Czas czytania: 6 minut

Komentarz do parszy „Miszpatim” (części „Wyroki_[Sądowe]”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 21,1-24,18; Jr 34,8-22; 33,25-26; Mt 5,38-42.
Przykrycie studni jako wzór odpowiedzialności w wielu sprawach.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– sprawiedliwe Prawa niewolników, nałożnic i żon;
– zasada „oko za oko” – odszkodowanie lepiej niż zemsta;
– cześć rodziców i sens kary dla krnąbrnych potomków;
– obszerna treść Kamiennych Tablic z Przymierzem;
– anioł nie był Jeszuą (Jezusem), formy objawień Boga;
– zakaz manipulowania Prawem dla bogatych lub biednych;
– porządek i właściwe rozumienie Przykazań.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Dobrze dla Sług to Dobrze dla Wszystkich;
Bez Naginania Prawa;
Hierarchia Prawa Boga.

Poprzednie komentarze rozważają już praktyczne i duchowe treści parszy,
więc warto kliknąć i otworzyć artykuły wskazane w odnośnikach powyżej.

2. Sądowe Wyroki do Spełniania

„A_oto te_Wyroki_[sądowe], które przedstwisz dla_oblicz_ich.”

Parsza(h) na ten tydzień i kończący go Szabat przedstawia rozstrzygnięcia,
jakich Bóg nakazał dokonywać w różnych spornych sprawach między ludźmi:
o niewolnictwo, o małżeństwo, o skrzywdzenia i zranienia, o pożyczki i pieniądze,
o odpowiedzialność za swój majątek i zagrożenia, jakie może stwarzać…

Tora(h) jako Prawo Boga dotyczy także wszystkich doczesnych spraw tego typu,
a nie tylko rytualnych i duchowych treści takich jak np. święta, teologia i obietnice;
na których niestety często skupia się i do których ogranicza wielu religijnych ludzi…

Obrzędy i duchowe treści też są ważne i potrzebne, a to czytanie ich nie pomija,
one choćby stwarzają świetne okazje by poznawać i rozważać objawienia od Boga;
ale prawdziwa pobożność obejmuje też właściwe dbanie o doczesne sprawy,
w tym uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność wobec innych ludzi
za własne decyzje, czyny i ich skutki, które mogą ich dotykać…

3. Przykrycie Studni – Docześnie i Duchowo

„A_gdy otworzy mąż studnię
lub gdy wykopie mąż studnię
i_nie zakryje_jej i_wpadnie wół lub osioł
właściciel tej_studni przywróci_pokój,
pieniądze da dla_właściciela i_to_martwe będzie dla_niego.”

Człowiek sam mógłby pomyśleć, że jego studnia na jego polu to jego sprawa,
a jeśli coś złego się komuś obcemu przy niej stanie, to własny problem tej osoby,
która bez nadzoru weszła na cudzą ziemię, gdzie wcale nie powinno jej być…

Tora(h) nakłada jednak obowiązek zabezpieczenia studni (jako przykładu)
i nie mówi o ogrodzeniu pola, żeby obcych trzymać z daleka od zagrożenia;
ale nakazuje przykryć otwór – zabezpieczenie ma być bezpośrednio na nim,
co chroni także tych, którzy mogą wejść na pole i się tam zbliżyć legalnie
(i powinna to być mocna klapa, po której ludzie i zwierzęta mogą chodzić,
a nie np. coś słabego, co tylko uniemożliwi dostrzeżenie otworu z odległości;
właściwe byłoby też ogrodzenie ustawione przy samym brzegu studni;
ważne, żeby skutecznie chroniło przed nieświadomym wpadnięciem)

Ustanowenie Boga jest niewątpliwie mądre, słuszne i dobre,
a wypowiedzi jak w Mt 12,11 świadczą, że nie zawsze to spełniano
i zdarzały się problemy i trudności wynikające z naruszania Prawa,
których nie byłoby, gdyby doły były właściwie zabezpieczane.

Czemu jednak współcześnie zajmować się Prawem o zamykaniu studni
gdy miliony ludzi nie mają pól ani żadnych głębokich dziur w ziemi?

Warto rozważyć Przykazanie jako przykład właściwy dla epoki,
który może być wzorcem dla wielu spraw, gdzie może być podobnie
Tora(h) nakazuje uczynić ogrodzenie na dachu domu, żeby nikt nie spadł
(co jest zapisane jako Prawo w Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 22,8)
i dotyczy to też tak samo np. schodów, balkonu oraz wysokiego tarasu
(bo płaski dach pełnił i może nadal pełnić taką funkcję w wielu domach);
ale zakres znaczenia nie ogranicza się tylko do zagadnień technicznych…

Wykopana studnia jest przykładem takiego osiągnięcia człowieka,
z którego potem czasami korzysta, wraca tam, ale ogólnie je pozostawił,
więc przez większość czasu jest bez nadzoru, a mogą zbliżyć się tam inni
i zarówno dobrze z niego skorzystać jak i zrobić sobie krzywdę…

Rozważając zatem ten wzór na tak ogólnym poziomie
można znaleźć więcej spraw, które należy podobnie zabezpieczać
i okazuje się, że może dotyczyć to zagadnień popularnych wśród wierzących,
bo np. nauczania opublikowane w różnych formach mają właśnie takie cechy:
autorzy często je gdzieś pozostawiają i czasami kogoś do nich odsyłają,
ale ogólnie są gdzieś bez nadzoru i może się z nimi zapoznawać ktokolwiek,
kto wyciągnie z nich lepsze lub gorsze wnioski, zrozumie i przyjmie lub nie…

Zdarza się też, że teksty lub nagrania zawierają mniejsze lub większe błędy,
w tym także merytoryczne, do zrozumienia czego autor mógł dojść później,
co mogło nastąpić w wyniku krytyki i dyskusji, gdzie wskazano dodatkowe fakty;
więc zapoznanie się z materiałem bez sprostowania będzie mylące i szkodliwe,
zatem właśnie dlatego powinno być opatrzone odpowiednim „przykryciem”,
które uniemożliwi dostęp do błędu, wyjaśni go lub skieruje do nauczania,
z którego odbiorca dowie się dlaczego i jaka poprawa nastąpiła…

Każdy nauczający Słowa Bożego musi zdawać sobie sprawę i mieć nastawienie,
że nie chodzi o budowanie swojego autorytetu ani wizerunku „wielkiego mędrca”,
ale jest po prostu sługą, który ma pomagać innym poznawać i przyjmować prawdę,
więc zamiast martwić się tym co ktoś może pomyśleć o jego dokonanej pomyłce
i w związku z tym unikać przyznania się do błędu, przeproszenia i wyjaśnienia;
powinien doceniać dobre owoce, jakie może wydać ogłoszenie sprostowania;
zaś zapominanie i zostawianie publikacji bez odpowiedniego zabezpieczenia
jest grzechem dokładnie jak wykopanie studni bez pokrywy nad dziurą…

Prawa zapisane w Torze uczą i wymagają odpowiedzialności,
która jest tym większa im więcej człowiek czyni i większe ma dokonania,
dlatego chcąc być wiernym Bogu trzeba mierzyć swoje siły i możliwości,
żeby podejmować się tylko tego, o co będzie się w stanie należycie zadbać
nie zostawiając bez zabezpieczenia i nadzoru niczego, co może wymagać uwagi;
a przed wzięciem na siebie większego ciężaru trzeba uzyskać wzmocnienie,
najpierw prosić Boga o pomoc, uczyć się oraz właściwie pracować nad sobą
i dopiero rozpoznać i zdecydować co dalej prawdziwie będzie najlepsze…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!