Zbawienie i Wspomnienie

Czas czytania: 5 minut

Komentarz do parszy „Caw” (części „Rozkaz”):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 6,1/8-8,36; Jr 7,21-8,3; 9,22-23; Hbr 8,1-6.
Zbawienie dokonane raz i powtarzane wspomnienie z wdzięcznością…

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tych czytań inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– Rodzaje, warunki i sposoby postępowania z oddaniami;
– Wpływ służby Mesjasza na porządek oddań (ofiar);
– Wierność Prawu i właściwa równowaga w służbie.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Rozkaz Przymierza;
Oddania – Rodzaje i Warunki;
Ogień Trawiący Dobrze i w Nadmiarze.

Poprzednie komentarze rozważają już praktyczne i duchowe treści parszy,
więc warto kliknąć i otworzyć artykuły wskazane w odnośnikach powyżej.

2. Zbawienie i Wspomnienie

Jak już zostało to w minionych latach pokazane i wyjaśnione,
objawienia Boga w Biblii pouczają nie tylko tekstem, ale i kompozycją,
bo treść ułożona jest tak, żeby przypadać w odpowiednym czasie cyklu
i np. Prawa Oddań zwykle czytane są do Szabatu tuż przed Pesach,
żeby były przypomniane, dobrze znane i rozumiane w święto…

„I_żadnego [oddania_za]_grzech,
(z)_którego przynosi_(się) z_krwi_jego
do Namiotu Spotkania dla_przebłagania w_świętym
nie (będzie_się)_spożywać, w_ogniu spalone_[będzie].

„[Do]_doktryn różnych i obcych nie bądźcie_odwróceni,
dobre bowiem łaską [powinno]_być_utwierdzane to serce
nie pokarmami, w których nie odnieśli_korzyści ci postępujący.
Mamy ołtarz, z którego zjeść nie mają władzy ci temu Namiotowi służący,
których bowiem jest_wnoszona zwierząt ta krew za grzech
do tego Świętego przez tego kohena_hagadol
tych te ciała są_spalane poza tym obozem.

Dlatego i Jeszua aby uświęcił przez tą własną krew ten lud
poza tymi bramami wycierpiał
,
zatem wychodzilibyśmy do niego poza ten obóz
tę zniewagę jego niosąc.”

Od wieczora kończącego środę na Wieczerzy Pesach rozpoczynającej Święto Przaśników
(od końca dnia przygotowania 14. Abib/Nisan i w nocy rozpoczynającej dobę 15. Abib/Nisan)
będziemy wspominać i dziękować, że Jeszua (Jezus) Mesjasz umarł za nasze grzechy (1Kor 15,3-4),
jednak z przebłagania za swój własny grzech ani za społeczność nikt spożywać nie może,
a uczynienie czegoś takiego byłoby śmiertelną winą tak samo jak np. spożywanie krwi;
dlatego trzeba rozróżniać co i w jakim charakterze, z jakim przekonaniem, się spożywa,
jaki baranek złożony na ołtarzu jest do spożycia i co przedstawia maca (przaśny chleb);
a co faktycznie i właściwie dokonało się w innym obrzędzie i w innym czasie,
o którym należy po prostu wspomnieć, rozważyć to i oddać Bogu chwałę;
bo w świętowaniu nie chodzi tylko o cielesne wykonanie określonych rytuałów,
ale duchowe spełnienie tego następuje dopiero przy świadomości ich znaczeń,
co może być dobrze wykonane lub wcale nie, a nawet wypaczone, błędne i szkodliwe
zależnie z jaką znajomością i wiernością Słowu Boga się do tego podchodzi…

Bardzo znaczna część „chrześcijan” wierzy, a nierzadko nawet nakazuje się im wierzyć,
że spożywają prawdziwe przebłaganie za grzech, prawdziwą krew i prawdziwe ludzkie ciało,
podczas gdy każde z tych przekonań to naruszenie zakazów Boga zapisanych w Torze
i trzeba rozumieć, że w powtarzanym co rok obrzędzie spożywane mają być symbole,
które obrazują rzeczywiste spełnienie, które dokonało się 1 raz w 31. roku n.e.
,
więc teraz trzeba o tym wiedzieć, uznawać to i wydawać dobre owoce zbawienia,
nie zaś dawać zwodzić się myślą o kolejnych powtarzanych przebłaganiach,
w związku z którymi można by ciągle grzeszyć i niby znów być oczyszczanym…

Męka i śmierć Mesjasza to jego bardzo wielkie poświęcenie dla ludzi,
które nie będzie powtórzone i którego nie można znieważyć (Hbr 6,4-6; 10,26-31);
ale z danej nam szansy trzeba dobrze skorzystać w przemianie siebie na lepsze,
we wzrastaniu ku wierności Bogu w świętym życiu, jakiego naucza i wymaga,
bo właśnie to jest najlepsze dla każdego z osobna i dla całej społeczności…

Chwał Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!