Dziś 1. Dzień Chag HaMacot

Czas czytania: 2 minut

Dzisiaj jest 15. Abib/Nisan – 1. dzień Chag HaMacot (Święta Przaśników),
podczas którego rozpoczyna się historia wyzwolenia z niewoli…
Tradycyjne czytania z Tanakhu na ten dzień to:
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 12,21-51;
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 22,26-23,44;
Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 28,16-25;
Joz 3,5-7; 5,2-6,1; 6,27; 2Krl 23,1-9.21-25;
Zaś w Brit Chadasza(h) o wydarzeniach tego dnia mówią fragmenty:
1Kor 11,23-26; Mt 26,26-27,14; Mk 14,22-15,5; Łk 22,31-23,16; J 13,30-38; 17,1-18,38; 19,6-14.

Podczas tej doby w Micraim (Egiptach) Naród Iszraela
spożył Wieczerzę Pesach z barankami zabitymi poprzedniego dnia,
został wypędzony przez ludzi, którzy dotąd nie chcieli ich wypuścić
i odbyli pierwszy etap wędrówki, po którym pierwszy raz rozbili szałasy,
dlatego miejsce postoju od tego faktu nazwali Sukot (nie jest to nazwa miasta).

Podczas tej doby w Jeruszalaim Jeszua (Jezus) Mesjasz
spożył ze swymi uczniami Wieczerzę Pesach przygotowaną poprzedniego dnia,
został pojmany i wydany do skazania Rzymianom przez ludzi, którzy nie chcieli go uznać,
dlatego właśnie wtedy odbył pierwszy etap swojej przebłagalnej i uświęcającej męki,
która zakończyła się „postojem” – przerwą z powodu późniejszego święta oskarżycieli.

Pesach - Przebieg Wydarzeń,
w tym 1. dzień Chag HaMacot.
Przebieg wydarzeń wokół całego Święta Pesach – Męki Mesjasza i Wyjścia Iszraela z Micraim (Egiptów), także 1. Dzień Chag HaMacot.

1. dzień Chag HaMacot jest początkiem tych wydarzeń, które dzieją się przez cały czas święta
i znajdują swoje sedno w jego środku, a ostateczne spełnienie tuż po zakończeniu…

O szczegółach tych rozważań można przeczytać w komentarzach o Pesach:
Obietnice Boga w Tradycjach Pesach;
Oddania – Rodzaje i Warunki;
Pesach to Ostatnia Wieczerza?
Męka Mesjasza na Krzyżu
Znaczenie 7. Dnia Przaśników

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!