Wartość Trudnych Doświadczeń

Czas czytania: 4 minut

W Szabat 21/22.04.2023 jest 1. dzień 2. miesiąca Ziw/Eir,
10. dzień licząc od 1. powszedniego po zakończeniu Chag HaMacot,
zatem 3. dzień 2. tygodnia i łącznie 10. dzień liczenia aomeru.
Komentarz do parszy „Tazrija” (części „Zajdzie_w_Ciążę„):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 12,1-13,59; 2Krl 4,42-5,19; Mt 8,1-4;
a także parszy „Mecora” (części „Trędowaty„):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 14,1-15,33; 2Krl 7,3-20; Rz 6,19-23.
Doświadczenia prawdziwie prowadzące do błogosławieństwa.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tych czytań inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– nieczystości naturalne, jako kara i droga do uświęcenia;
– obmywanie rąk powstrzymujące zanieczyszczanie;
– nauczanie Mesjasza i świadectwo czynów jego rodziny;
– postępowanie unikające zanieczyszczenia;
– zwykłe i niezwykłe liczenie tygodni od różnych początków;
– rytualne nieczystości i współżycie małżeńskie.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Do Świętości przez Próbę;
– Perspektywa Wyborów;
Niezwykłe Tygodnie;
Czystość Współżycia Małżeńskiego.

Poprzednie komentarze rozważają już praktyczne i duchowe treści parszy,
więc warto kliknąć i otworzyć artykuły wskazane w odnośnikach powyżej.

2. Wartość Trudnych Doświadczeń

Poprzednie komentarze do tych zwykle łączonych parsz pokazują,
że rytualne nieczystości dotyczą tak samo mężczyzn i kobiet
oraz nie mają na celu poniżać tych, którym się przydarzają,
bo wiążą się one też z naturalnymi i koniecznymi zjawiskami,
w tym z błogosławieństwem i nakazem płodności i potomstwa,
mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i powrotu do pełni sił;
a mogą być doświadczeniami finalnie prowadzącymi do uświęcenia…

Temat nieczystości rytualnych warto jest rozważać bez uprzedzeń
i dostrzegając do jakich praktycznych skutków i owoców mogą prowadzić,
bo choć Przykazań Boga nie trzeba rozumieć, żeby [zacząć] je spełniać,
to czynienie tego powinno prowadzić do zrozumienia co i czemu jest robione,
które pojawi się i będzie rozwijać wraz z doświadczaniem tych spraw.

Osoba dotknięta caraatem (np. trądem) może być uznana za surowo skarconą,
ale doświadczenie to może prowadzić także do uświęcenia i wywyższenia,
bo obrzędy oczyszczenia są podobne do namaszczania kohenów (kapłanów)

(co pokazuje np. porównanie Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 14,10-20; 8,1-31),
co świadczy, że w intencji Boga wznosi to człowieka na wyższy poziom
i przygotowuje do ważnej służby, jaką będzie miał po tym spełniać…

Choć płodność i liczne potomstwo jest wielkim błogosławieństwem,
to wymaga to też wiele trudu i stanowi niemałe obciążenie dla rodziców,
dlatego pomiędzy kolejnymi narodzinami i poczęciami powinny być przerwy,
które są zapewniane przez postępowanie zgodne z Przykazaniami Boga,
które jednocześnie zapewniają i właściwie ograniczają możliwość zajścia w ciążę
by nie następowały za każdym razem w 1. miesiącu współżycia [po poprzedniej],
co prowadziłoby do kilkudziesięciu porodów w życiu każdej żony i matki,
ale żeby naturalnie poszczególne rodziny mogły cieszyć się kilkorgiem dzieci,
o które będą w stanie się zatroszczyć i które będą mogły dobrze wychować
nie będąc przesadnie obciążonymi potomstwem ponad swe możliwości,
a właśnie wtedy i w taki sposób jest to najbardziej owocne…

Choć sprawy te nie są wyjaśnione w Biblii wprost w jednym miejscu,
to zarówno poprzez odnajdywanie i łączenie odpowiednich kontekstów
jak w wyniku doświadczeń i rozważań uwzględniających pozyskaną wiedzę
można zrozumieć, że Bóg ustanowił to po to, żeby było dobre dla ludzi,
dlatego warto stosować te pouczenia i z nich skorzystać w praktyce…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!