Ustanowienia Boga w Parszy BeHar

Czas czytania: 12 minut

Komentarz do parszy „BeHar” (części „Na_Górze”):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 25,1-26,2; Jr 32,6-27; Łk 4,16-21.
Ustanowienia (Przykazania) jakie Bóg dał w parszy BeHar.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tych czytań inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– lata szabatowe i jubileuszowe – powody i termin;
– wcześniejsze postanowienia Boga objawione później;
– łaska dla sprawiedliwych i pokutujących, kara dla grzeszników.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Błogosławieństwo w Ograniczeniu;
– Przewidziane od Początku;
– Czas Do Odpuszczenia;
Czas Miłosierdzia i Sprawiedliwości.

2. Ustanowienia Boga w Parszy BeHar

2.1 (479) Uprawianie Ziemi przez Sześć Lat

„Sześć lat obsiewał_(będziesz) pole_twe
i_sześć lat obcinał_(będziesz) winnicę_twą
i_zbierał_(będziesz) ten plon_jej.”

Nie każdy człowiek musi mieć ziemię i być rolnikiem czy sadownikiem,
bo np. pasterze wykorzystują ziemię w inny sposób i ciągle hodują bydło,
a potomkowie Lewiego nie otrzymali ziemi w swe prywatne dziedzictwo;
jednak jeśli ktoś ma ziemię, to powinien ją uprawiać i uzyskiwać z niej plony
w taki sposób, żeby mieć zapasy umożliwiające spełnienie kolejnych Praw.

„Obcinanie winnicy” to w tym zdaniu nie po prostu ścinanie gałęzi,
ale czynności mające na celu zebranie jak największej ilości owoców,
w szczególności odcinanie gron z pędów – tak się zbiera winogrona:
nie każdy owoc pojedynczo, ale wiele przy pomocy 1 cięcia.

2.2 (480) Zakaz Obsiewania Pól w Roku Szabatowym (Tarjag 319)

„A_w_roku tym_siódmym szabat, szabaton będzie dla_ziemi,
szabat dla_יהוה [Boga],
pola_twego nie obsiewaj i_winnicy_twej nie obcinaj.”

Obsiewanie jest przykładem pracy wchodzącej w skład aktywnej uprawy pola;
która jest zakazana ogólnie i całkowicie w oparciu o ten przykład;
zatem w tym roku pola się także nie orze i nie podlewa, ani nie ma żniw;
a ponieważ w tekście występują razem ze sobą pole [zboża] i winnica
Ustanowienia te łączą się ze sobą i rozciągają na inne formy upraw,
dlatego w tym roku tak samo nie sadzi się roślin wieloletnich
takich jak krzewy i drzewa owocowe.

2.3 (481) Zakaz Zbiorów z Winnic (i Sadów) w Roku Szabatowym (Tarjag 320)

„A_w_roku tym_siódmym szabat, szabaton będzie dla_ziemi,
szabat dla_יהוה [Boga],
pola_twego nie obsiewaj i_winnicy_twej nie obcinaj.”

W tekście Tory nie jest sprecyzowane czy zakaz obcinania
dotyczy gron, czyli samego zbierania owoców – korzystania;
czy też np. przycinania pędów – dbania o dobry wzrost roślin,
w tym np. usuwania złamanych lub uschłych gałęzi,
które mogłyby stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Kluczowa dla rozstrzygnięcia może być w tej sprawie intencja cięcia:
nie można dokonywać takiego, które miałoby na celu zwiększenie zbioru tego roku:
nie można zabiegać o to, żeby owoców było więcej, były większe lub słodsze…

2.4 (482) Zakaz Zbierania Dzikich Plonów Roku Szabatowego (Tarjag 321)

Tego, (co)_samo_wyrosło (ze)_żniwa_twego, nie (będziesz)_żął,
i_tych winogron (z)_nieobcinanych_[pędów]_twoich nie zerwiesz.
Rok odpoczynku będzie dla_ziemi.”

Zakaz dotyczy zbierania do pojemników i gromadzenia na zapas
tego, co wyrosło z ziarna, które opadło i samo rozsiało się we wcześniejsze lata.

2.5 (483) Zakaz Zbierania Owoców Roku Szabatowego (Tarjag 322)

„Tego, (co)_samo_wyrosło (ze)_żniwa_twego, nie (będziesz)_żął,
i_tych winogron (z)_nieobcinanych_[pędów]_twoich nie zerwiesz.
Rok odpoczynku będzie dla_ziemi.”

Na roślinach wieloletnich owoce mogą pojawić się w każdym roku,
jednak w roku szabatowym nie można z nich korzystać tak jak ze zbóż,
czyli nie mogą być zbierane na zapas – do wykorzystania później.

2.6 (484) Spożywanie Plonów Roku Szabatowego

„I_będzie szabat tej_ziemi dla_was na_pokarm,
dla_ciebie i_dla_sługi_twego i_dla_służebnicy_twej
i_dla_osiadłych_[przybyszów]_twoich, tych_mieszkających z_tobą
i_dla_bydła_twego i_dla_zwierząt, które w_ziemi_twej
będzie cały plon_jej na_pokarm.”

To, co samo wyrośnie w roku szabatowym, może być spożywane
jednakowo przez wszystkich ludzi i zwierzęta, także te dzikie.
W roku szabatowym nie obowiązuje własność pól i sadów,
dlatego każdy może wziąć i zjeść z każdego miejsca na ich obszarze,
a nie tylko ze skraju, który ma być pozostawiany dla ubogich zawsze.

2.7 (485) Nakaz Liczenia Siedmiu Okresów Siedmiu Lat (Tarjag 323)

„I_policzysz dla_siebie siedem szabatowych lat, siedem lat siedem razy
i_będzie dla_ciebie dni siedem szabatowych tych_lat, dziewięć i_czterdzieści lat.

Biblijny rok przypadający na przełom gregoriańskich lat 2023/2024 n.e.
jest 3. rokiem 6. okresu 7 lat, czyli łącznie 38. rokiem z 49 lat tego cyklu;
co jest uzasadnione w komentarzu „Błogosławieństwo w Ograniczeniu„.

2.8 (486) Nakaz Ogłoszenia Jobelu Dęciem w Szofar w Jom HaKipurim (Tarjag 324)

„I_rozgłosisz szofaru dęcie_[przerywane] w_miesiącu tym_siódmym,
w_dziesiątym_[dniu] od_nowiu, w_Dniu Tych_Przebłagań
rozgłosisz szofaru_[dźwięk] w_całej ziemi_waszej.”

2.9 (487) Uświęcenie Roku Jobelu (Tarjag 325)

„I_uświęcicie ten rok, ten_pięćdziesiąty rok
i_ogłosicie wolność w_ziemi dla_wszystkich mieszkańców_jej,
Jobel to będzie dla_was i_wrócicie mąż_[każdy] do własności_swej
i_mąż_[każdy] do rodziny_swej wrócicie.”

Poza przywróceniem do dziedzicznej własności
Jobel ma te same ograniczenia co szemita (rok szabatowy),
które obowiązują także w roku następnym po 7. roku szabatowym,
który jest jednocześnie 1. rokiem kolejnego cyklu 49 lat,
a nie dodatkowym rokiem poza rachubą siedmioleci.

2.10 (488) Zakaz Prac Rolniczych w Roku Jobelu (Tarjag 326)

„Jobelem on, rok ten_pięćdziesiąty, rokiem będzie dla_was,
nie obsiejecie i_nie (będziecie)_żąć tego, (co)_samo_wyrośnie
i_nie zerwiecie_[winogron] (z)_tych nieobcinanych_[pędów].”

2.11 (489) Zakaz Żniw w Roku Jobelu (Tarjag 327)

„Jobelem on, rok ten_pięćdziesiąty, rokiem będzie dla_was,
nie obsiejecie i_nie (będziecie)_żąć tego, (co)_samo_wyrośnie
i_nie zerwiecie_[winogron] (z)_tych nieobcinanych_[pędów].”

2.12 (490) Zakaz Zbierania Owoców Roku Jobelu (Tarjag 328)

„Jobelem on, rok ten_pięćdziesiąty, rokiem będzie dla_was,
nie obsiejecie i_nie (będziecie)_żąć tego, (co)_samo_wyrośnie
i_nie zerwiecie_[winogron] (z)_tych nieobcinanych_[pędów].”

2.13 (491) Nakaz Uczciwego Sprzedawania i Kupowania (Tarjag 329)

„I_gdy sprzedawać_(będziecie) coś dla_bliźniego_swego
czy kupować z_ręki bliźnego_swego,
nie krzywdźcie mąż_[jeden] tego brata_jego.”

Wykładnia judaizmu wywodzi z tego nakaz rozsądzania sporów o handel,
jednak dosłowny i właściwy sens Przykazania w Torze jest znacznie lepszy,
bo nakazuje tak sprzedawać i kupować, żeby spory o to nie były potrzebne,
żeby wszystkie ceny były uczciwe, zgodne z wartością przedmiotu transakcji;
dlatego sprzedający ma oczekiwać ceny zgodnej z wartością rzeczy, jaką zna,
a kupujący ma być gotowy zapłacić zgodnie z oczekiwaną korzyścią z nabycia;
tak by w toku negocjacji zapłacić mniej i dostać więcej niż się oczekiwało,
a nie musieć walczyć o oczekiwaną cenę, która nie będzie satysfakcjonująca.

2.14 (492) Nakaz Wyznaczania Cen Według Rzeczywistej Wartości (Tarjag 330)

„W_liczbie lat po tym_Jobelu kupisz od_tego bliźnego_swego,
w_liczbie lat plonów sprzeda dla_ciebie.”

Przykład wyceny do sprzedaży ziemi pokazuje jednoznacznie,
że ona ma być oparta na typowej ilości spodziewanych plonów,
jakie powinny być możliwe do uzyskania w okresie do Jobelu,
w który będzie musiała być zwrócona sprzedającemu.

2.15 (493) Zakaz Poniżania Ludzi Słowami (Tarjag 331)

„I_nie skrzywdzi maż_[jeden] tego bliźnego_swego.”

Przykazanie to jest dane w kontekście handlu [i sporów o handel],
dlatego dotyczy nieuczciwych metod wywierania presji na innych,
np. bezpodstawnego zarzucania skąpstwa czy pazerności,
wymyślania nieistniejących problemów i czyjejś nieuczciwości.

Zakaz nie odnosi się do sytuacji, gdy zarzuty są prawdziwe i uzasadnione.

2.16 (494) Błogosławieństwo na Szemity i Jobele

„A_jeśli powiecie:
’Co zjemy w_roku tym_siódmym jeśli nie posiejemy i_nie zbierzemy tego plonu_naszego?’
To_nakażę to błogosławieństwo_Moje dla_was w_roku tym_szóstym
i_wystarczy oto tego_plonu na_trzy te_lata.
I_zasiejecie oto tego_roku, tego_ósmego
i_zjecie z tego_plonu starego aż_do tego_roku, tego_dziewiątego,
aż wzejdzie plon_jego jeść_(będziecie) stary.”

Bóg zapewnia, że lata szabatowe nie będą czasem głodu, smutku ani trudu,
ale wcześniejsze plony wystarczą, żeby w nich świętować i się radować.
Jest to też czas na konieczne prace nierolnicze, a szabat dla ziemi.

2.17 (495) Zakaz Sprzedaży Ziemie na Stałe (Tarjag 332)

„A_ta_ziemia nie (będzie)_sprzedawana na_zawsze,
bo dla_Mnie ta_ziemia, bo przybyszami i_mieszkańcami wy u_Mnie.”

2.18 (496) Wykup Sprzedanej Ziemi

„I_w_całym kraju posiadania_waszego wykup nadacie dla_ziemi,
bo_[gdy] zubożeje brat_twój i_sprzeda posiadłość_swą,
to_przyjdzie wykupujący_jego, ten_krewny jego i_wykupi to sprzedane brata_jego,
a_mąż_[jakiś] jeśli nie będzie dla_niego wykupującego,
i_zdobędzie ręka_jego i_znajdzie wystarczająco (na)_wykup_swój,
to_policzy te lata od_sprzedaży_swej i_zwróci oto tę_resztę
dla_męża, któremu sprzedał dla_niego
i_powróci do_posiadłości_swej.”

2.19 (497) Zwrot Ziemi w Roku Jobelu (Tarjag 333)

„A_jeśli nie znajdzie ręka_jego wystarczająco (na)_zwrócenie_mu,
to_pozostanie sprzedana_[ziamia]_jego

w_ręku tego_kupującego oto aż_do roku tego_Jobelu.
I_wyjdzie w_Jobel i_wróci do_posiadłości_swej.”

2.20 (498) Wykup Własności w Mieście do Roku od Sprzedaży (Tarjag 334)

„A_maż jeśli sprzeda dom mieszkalny (w)_mieście (z)_murem,
to_będzie wykup_jego aż_do końca roku sprzedaży_jego,
(w_te)_dni będzie wykup_jego.”

2.21 (499) Własność Lewitów (Tarjag 335)

„A_który wykupi od Lewitów,
to_przejdzie_[na_powrót] sprzedany dom i_miasto posiadania_jego w_Jobel,
bo domy miast Lewitów to posiadłość_ich w_pośród synów Iszraela
i_pole obrzeży miast_ich nie (będzie)_sprzedane,
bo posiadłość wieczności to dla_nich.”

2.22 (500) Zakaz Odsetek od Pożyczek dla Ubogich (Tarjag 336)

„A_gdy zubożeje brat_twój i_osłabnie ręka_jego przy_tobie, to_wspomożesz go,
[aby_był_jak]_przybysz i_osadnik i_żył z_tobą.
Nie weźmiesz od_niego odsetek ani_lichwy
i_(będziesz)_bał_(się) od_Boga_twego aby_żył brat_twój z_tobą,
tych pieniędzy_twoich nie dasz dla_niego na_odsetki
ani_na_lichwę nie_dasz pokarmu_twojgo.”

Zakaz odsetek dotyczy pożyczek udzielanych ubogim bliźnim w celu pomocy,
gdy nie przedstawia się ich jako dar, żeby nie poniżyć tym osoby w potrzebie
(a taka według Tory pożyczka ulega umorzeniu jeśli nie uda się jej spłacić na czas);
zatem z całą pewnością i z założenia nie są udzielane z intencją materialnego zysku.

Sednem przestępstwa lichwy nie jest wysokość odsetek,
ale wykorzystywanie słabości i potrzeby pożyczkobiorcy,
żeby wymuszać na nim niekorzystne warunki i ponaglać zapłatę.

Prawo to w żadnym stopniu nie dotyczy „usług finansowych”,
jakimi mogą być kredyty na duże inwestycje, na które kogoś nie stać,
a które mają prowadzić np. do osiągnięcia w przyszłości oszczędności,
zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej
lub po prostu podnieść komfort życia i dać satysfakcję.

2.23 (501) Zakaz Poniżania Zaprzedanego Brata Zbyt Ciężką Pracą (Tarjag 337)

„A_jeśli zubożeje brat_twój przy_tobie
i_zasprzeda_(się) dla_ciebie, nie założysz na_niego pracy niewolnika.”

2.24 (502) Zakaz Dalszej Odsprzedaży Zaprzedanego Brata (Tarjag 338)

„Nie (będą)_sprzedawani (na)_sprzedaż (jak)_niewolicy.”

2.25 (503) Zakaz Złego Traktowania Zaprzedanego (Tarjag 339)

„Nie zapanujesz nad_nim surowo.”

2.26 (504) Możliwość Nabycia Obcego Niewolnika na Stałe (Tarjag 340)

„A_niewolnik_twój i_niewolnica_twoja,
którzy będą dla_ciebie z_tych narodów, które wokół_was,
od_nich kupicie niewolnika i_niewolnicę,
a_także z_synów tych_osiedleńców, tych_mieszkających z_wami,
od_nich kupicie i_z_rodzin_ich, które z_wami,
którzy zrodzeni_(zostali) w_ziemi_waszej
i_będą dla_was na_własność
i_zostawicie ich dla_synów_waszych po_was,
aby_dziedziczyli własność na_zawsze, w_nich zniewolicie,
ale_w_braciach_waszych, synach Iszraela,
mąż_[jeden] nad_bratem_wym nie zapanuje nad_nim surowo.”

Tora(h) pozwala, żeby członek Ludu Boga miał niewolnika z obcych narodów,
jednak nie można w tym celu być agresorem i napadać w celu pojmania,
nie można też kupić na niewolnika człowieka, który został porwany.

Wzięcie w niewolę może nastąpić w wojnie, która zaczęła się jako obronna;
a także w wyniku samo-zaprzedania obcego, który zubożał i był w potrzebie,
dlatego sam zdecydował się oddać na wieczną służbę pobożnej osobie.

2.27 (505) Wykup Niewolnika Zaprzedanego Obcym

„A_jeśli wzbogaci_(się) ręka przybysza i_osiedleńca przy_tobie,
a_zubożeje brat_twój przy_nim i_zaprzeda_(się)
dla_przybysza osiadłego przy_tobie lub_potomkowi rodziny przybysza,
po zaprzedaniu_(się) wykup będzie dla_niego,
jeden z_braci_jego wykupi_go.”

2.28 (506) Zakaz Dopuszczenia by Obcy Poniżyli Niewolnika z Iszraela (Tarjag 341)

„Nie zapanuje_[nad_nim] surowo na_oczach_twych.”

2.29 (507) Uwolnienie Niewolnika z Iszraela w Roku Jobelu

„A_jeśli nie wykupiony_(będzie) w_te_[sposoby],
to_wyjdzie w_roku tego_Jobelu on i_synowie_jego z_nim.”

2.30 (508) Zakaz Pokłonów Obrazom na Mozaikowej Posadzce (Tarjag 342)

„Nie uczynicie_sobie bożków ani_posągów
ani_kamiennych_[pomników] nie postawicie dla_siebie
ani_kamieni obrazów nie umieścicie na_ziemi_waszej
aby_oddawać pokłon_im
, bo Ja יהוה, Bóg_wasz.”

Wykładania w tradycji judaizmu podkreśla o zakazie dotyczącym mozaik,
że obowiązuje nawet wtedy, gdy miałyby służyć do oddawania czci Bogu,
np. gdyby przedstawiały biblijne treści i/lub były dekoracją synagog,
dlatego nie można kłaniać się stojąc na nich lub tuż przed nimi,
choćby pokłon wtedy był kierowany ku Jeruszalaim i Bogu.

Nie jest to jednak całkowity zakaz wykonywania mozaik
ani ich umieszczania w religijnym kontekście judaizmu,
gdzie funkcjonują powszechnie od czasów starożytnych;
istotne jest jednak, żeby oddawanie czci nie kojarzyło się z obrazem,
dlatego mozaika może znajdować się np. z tyłu na kłaniającym się.

3. Liczenie Aomeru

W Szabat 24/25.05.2024 jest 16. dzień 2. miesiąca Ziw/Eir,
25. dzień licząc od 1. powszedniego po zakończeniu Chag HaMacot,
zatem 4. dzień 4. tygodnia i łącznie 25. dzień liczenia aomeru.

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!