Przewidziane od Początku

Czas czytania: 6 minut

W Szabat 07/08.05.2021 jest 25. dzień 2. miesiąca Ziw/Eir,
34. dzień licząc od 1. powszedniego po zakończeniu Chag HaMacot,
zatem 6. dzień 5. tygodnia i łącznie 34. dzień liczenia aomeru.
Komentarz do parszy „BeHar” (części „Na_Górze”):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 25,1-26,2; Jr 32,6-27; Łk 4,16-21
oraz do parszy „BeChukotai” (części „W_Ustawach_Moich”):
Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 26,3-27,34; Jr 16,19-17,14; 2Kor 6,14-18.
Ustanowienia Boga przewidziane od początku…

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tych czytań inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– lata szabatowe i jubileuszowe – powody i termin;
– odnowienie Przymierza – warunki i treść;
– śluby dla Boga – składanie i spełnianie.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
Błogosławieństwo w Ograniczeniu;
Odnowienie Treścią Przymierza;
które warto przeczytać by poznać szczegóły

2. Objawienia na Górze Synaj – Przewidziane od Początku

„I_przemówił יהוה [Bóg] do Moszego na_Górze Synaj do_powiedzenia:”
(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 25,1)

„Oto te_Przykazania, które nakazał יהוה temu Moszemu
dla potomków Iszraela na_Górze Synaj.”

(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 27,34)

Słowa rozpoczynające i kończące czytania na ten tydzień i kończący go Szabat:
pierwszy werset w parszy „BeHar” oraz ostatni werset w parszy „BeChukotai”
mówią, że Bóg objawił te treści Moszemu (Mojżeszowi) na Górze Synaj;
jednak pierwszy werset Księgi Wajikra mówi, że wezwał go do Namiotu;
więc albo Mosze(h) musiałby wejść na górę jeszcze raz po jego zbudowaniu,
na co nie byłoby zbyt wiele czasu według opisanej w Piśmie Świętym historii,
bo Przybytek zbudowano 1. dnia 1. miesiąca 2. roku od wyjścia z Micraim
(co jest zapisane w Torze w Szmot/2Moj/Exodos/Wj 40,1-2.17),
zaś 20. dnia 2. miesiąca 2. roku Iszrael odszedł z pod Góry Synaj
(co jest zapisane w Torze w Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 10,11-12),
a w międzyczasie wiele się działo, np. świętowanie Pesach, spisy narodu
(co jest zapisane w Torze w Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 9,1-5; 1-4);
albo tekst Księgi Wajikra nie jest napisany chronologicznie (jak cała Tora(h))
i w tym miejscu zawarte jest przypomnienie wcześniejszych objawień,
np. z czasu, gdy były pisane Tablice Kamienne, przed złotym cielcem,
które Mosze(h) i Iszrael mogli poznać wcześniej niż zawarto ich zapis…

Wskazuje to, że sprawy omówione w tym czytaniu takie jak
darowanie długów, kary za odstępstwa i odnowienie Przymierza,
a w tym także życie, działalność, śmierć i wskrzeszenie Mesjasza;
były przez Boga przewidziane i uwzględnione w planach od początku,
zatem cała treść Tory jest ustanowiona z zamysłem spełnienia tego:
doprowadzenia ludzi do powrotu do wierności i pełnego uświęcenia,
w którym Przybytek i obecność Boga będą mogły być wśród nas…
Spełnianie tytułowych Chukot, czyli Ustaw [Rytualnych] jest kluczowe,
a istnienie Świątyni jest nagrodą, nie zaś ciężarem służby:

„Jeśli w_Ustawach_Moich postępować_(będziecie)
i_tych Przykazań_Moich przestrzegać_(będziecie)
i_wykonywać_(będziecie) oto_te…”

(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 26,3)

„I_oblicze_Moje_zwrócę ku_wam i_płodnymi_uczynię was i_rozmnożę_was
i_umocnię to Przymierze_Moje (z)_wami
i_jedli_(będziecie) stare zapasy i_stare z_powodu nowego wyrzucicie.
I_umieszczę Przybytek_Mój pośród_was
i_nie obrzydzi_(sobie) dusza_Ma wami.
I_przechadzał_(się_będę) pośród_was
i_będę wam za_Boga i_wy będziecie dla_Mnie za_lud.
Ja_(jestem) יהוה Bóg_wasz, który wyprowadziłem was z_Ziemi Micraim
z_bycia ich niewolnikami i_złamałem jarzma nad_wami
i_chodzić_(dałem) wam wyprostowanymi,”

(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 26,9-13)

3. Rok Szabatowy

W komentarzu w zeszłym roku zostało wykazane i zapowiedziane,
że ten rok (2020/2021) jest 5. rokiem szabatowym w aktualnym cyklu.
W związku z tym dobrze przypomnieć sobie Prawa, jakie obowiązują
ludzi, którzy posiadają ziemię będącą ich dziedzictwem od Boga,
a które dobrowolnie mogą spełniać także wszyscy inni,
którzy chcą odnosić korzyści z mądrych ustanowień Stwórcy…

Sześć lat obsiewał_(będziesz) pole_twoje
i_sześć lat obcinał winnicę_twoją i_zbierał ten plon_jej,

a_w_roku siódmym szabat szabaton będzie dla_ziemi, szabat dla_יהוה [Boga],
pola_twojego nie obsiejesz i_winnicy_twojej nie obetniesz,
to wyrastające (ze)_żniwa_twego nie (będziesz)_żął
I_tych winogron (z)_nieobciętych_pędów_twoich nie (będziesz)_zrywał.
Rok szabatonu będzie dla_ziemi i_będzie szabat tej_ziemi dla was
na_pokarm dla_ciebie i_dla_sługi_twego i_dla_służebnicy_twojej
i_dla_najemnika_twego i_dla_osiedleńców_twoich mieszkających z_tobą
i_dla_bydła_twego i_dla_zwierząt, które_w_ziemi_twej,
będzie cały plon_jej na_pokarm [dla_każdego].”

(Wajikra/3Moj/Leutikon/Kpł 25,3-7)

Rok Szabatowy jest odpoczynkiem dla ziemi, a nie dla człowieka,
dlatego ziemia nie może być w tym czasie wykorzystywana,
nie można sprawiać, by wydawała więcej plonów niż naturalnie:
– nie można zbierać owoców w celu ich przechowywania
na zapas na później lub w celu sprzedaży (też przetworzonych);
– nie można siać ani sadzić roślin jednorocznych,
z których nie można by mieć w tym roku korzyści.

Ale ponieważ nie jest to szabat dla człowieka,
można w tym roku wykonywać prace, w tym też niektóre rolnicze:
– można zbierać to, co samo wyrośnie, ale tylko na bieżące potrzeby,
tylko do spożycia tego samego dnia – jak Iszrael zbierał man na pustyni;
– owoce ziemi mają być ogólnodostępne dla wszystkich, w tym obcych,
aby każdy mógł przyjść i wziąć sobie i spożyć to, czego potrzebuje;
– można usuwać chwasty i dbać o rośliny wieloletnie i je przycinać
(ale nie odcinać lub nie zrywać dojrzałych owoców w celu ich zbioru);
– można sadzić rośliny wieloletnie jak krzewy i drzewa owocowe,
z których będzie można korzystać dopiero w 5. roku po zasadzeniu
(bo nie ma obecnie Świątyni, gdzie należy oddać cały plon 4. roku);
– można remontować gospodarstwo, wytwarzać i naprawiać narzędzia,
które będą potrzebne do efektywnej pracy w kolejnych latach.

Warto zauważyć, że aktualna sytuacja może potwierdzać rok szabatowy:
w ziemi Iszraela jęczmień na części pól opadł przed dniem kołysania aomeru
i ziarno wysypało się na ziemię zanim mogłoby zostać zebrane przez ludzi,
więc w naturalny sposób stało się ono pokarmem dla dzikich zwierząt,
a w tym roku miesiąc Abib/Nisan i Święto Pesach były bardzo wczesne,
miesiąc wcześniej na wielu polach ziarna dopiero zaczynały powstawać,
więc tym bardziej nie można było rozpocząć żniw o tyle wcześniej;
ale bardzo nagłe dojrzenie sprawiła mniejszą owocność dla ludzi…
– w Polsce tegoroczna wiosna jak dotąd jest bardzo chłodna
i wegetacja zaczyna się o wiele później niż w poprzednich latach;
na wielu krzewach i drzewach liście i kwiaty dopiero zaczynają się rozwijać,
podczas gdy w poprzednich latach były rozwinięte znacznie wcześniej,
zatem i tutaj dla nas zapowiada się znacznie mniej owocny rok…

Okazuje się zatem, że badanie i wierność biblijnemu porządkowi lat
pozwala przewidzieć, przygotować się i właściwie zorganizować,
żeby podejmować i zaprzestać prac w odpowiednim czasie,
żeby korzystać z „tłustych” lat i dać odpoczynek „chudym”…

Chwała Bogu!

Ostatnia modyfikacja: 2021-06-29.

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!