Wszystkie Narody Na Święcie Szałasów

Czas czytania: 4 minut

W ten Szabat tygodniowy jest siódmy dzień Święta Szałasów,
na które wszystkie narody będą pielgrzymować do Jeruszalaim,
żeby pokłonić się Bogu i uczestniczyć w składaniu oddań (ofiar)
zgodnie z tym, co mówią o tym proroctwa Tanakhu i Tora(h):

„I_będzie_(że) wszyscy ci_pozostali ze_wszystkich tych_narodów,
tych_przychodzących naprzeciw Jeruszalaim
i_będą_wchodzili z_wystąpieniem roku w_rok
dla_pokłonienia_(się) dla_Króla, יהוה [Boga] Zastępów
i_dla_świętowania tego Święta Szałasów.”

„…i_w_dniu tym_siódmym cielców siedem, barany dwa,
jagniąt, synów roku, cztery (i)_dziesięć, doskonałych
i_pokarmowe_ich i_płynne_ich dla_cielcaów, dla_baranów
i_dla_jagniąt w_ilościach jak_Wyroki
o_kozła (za)_grzech jednego
oprócz wstępującego, codziennego, pokarmowego i_płynnego.”

Oddania na siódmy dzień Święta Szałasów kończą cykl oddań (ofiar),
w którym w malejącym porządku składa się 13, 12, 11, 10, 9, 8 i 7 cielców,
zatem jest to łącznie 70 cielców, co jest liczbą o szczególnym znaczeniu w Biblii:
rodzina Noacha po potopie to 70 osób (Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 10,1-32; 1Krn 1,4-26);
– rodzina Jakuba zstępująca to Micraim to 70 osób (Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 46,7-27);
– Narodowi Iszraela ma przewodzić 70 starszych (Bemidbar/4Moj/Arithmoi/Lb 11,16-17);
narody podzielono ze względu na Iszraela (Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 32,8);
w Świątyni Szlomo(ha) (Salomona) miało być łącznie 70 lamp (1Krl 7,49; 2Krn 4,7);
– te lampy symbolizują aniołów nadzorujących społeczności (Obj 1,20).

Te biblijne fakty zebrane razem łącznie zgodnie wskazują,
że Świątynię w Jeruszalaim i Święto Szałasów ustanowiono dla wszystkich narodów,
za które właśnie tam i właśnie w tym czasie mają być złożone Bogu oddania (ofiary)
i które właśnie tam i właśnie wtedy mają się jednoczyć pod panowaniem Boga,
który doprowadzi ludzi do uznania tych samych wartości, porządku i sposobu życia,
żebyśmy stali się zgodni w spełnianiu tego, co prawdziwie najlepsze dla wszystkich,
co przy doświadczaniu relacji z Bogiem wszyscy dostrzeżemy i zrozumiemy…

Nawet w czasach, gdy Sukot było świętowane tylko przez Naród Iszraela
sam Iszrael składał Bogu oddania za wszystkie narody zgodnie z ustanowieniem
od początku mając świadomość, że znaczenie święta dotyczy też innych ludzi
i że nadejdzie taki czas, że cudzoziemcy się do nich właściwie przyłączą,
co znalazło wyraz z modlitwie króla Szlomo(ha) (Salomona),
którą wypowiedział właśnie podczas Święta Szałasów:

„Ponadto na tego_obcego, który nie z_ludu_Twego Iszraela on,
a_przyjdzie z_ziemi dalekiej dla_powodu Imienia_Twego,
bo usłyszą (o)_tym Imieniu_Twoim tym_wielkim
i_(o)_tej ręce_Twej tej_silnej i_(o)_ramieniu tym_wyciągniętym
i_przyjdą i_modlić_(się_będą) ku temu_Domowi oto;
Ty wysłuchaj (w)_tych_Niebiosach, miejscu mieszkania_Twego
i_uczyń jak_wszystko, co nazwał ku_Tobie ten_obcy
dla_powodu (aby)_poznały wszystkie narody tej_Ziemi to Imię_Twe
,
aby_bały_(się) Ciebie jak_Lud_Twój Iszael
i_aby _wiedziały, że Imię_Twe wzywane_(jest)
nad tym_Domem oto, który zbudowałem.”

Warto więc byśmy mieli udział w tym, co zostało dla nas uczynione
i żebyśmy wzorem biblijnych sług Boga mogli świadczyć o tym innym,
żeby dobre ustanowienie Boga mogło spełnić się dla wszystkich.

Podczas Święta Szałasów zwykle kończy się roczny cykl czytania Tory
i jest ono czasem radosnego rozważania tego, że wkrótce zacznie się nowy etap,
w którym w nas samych dokonają się kolejne przemiany na lepsze
na wzór tych, które są rozważane w biblijnej historii i proroctwach;
zatem w to święto dopełnia się coś, co potem ma być doskonalsze…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!