Nów 9. Miesiąca Kislew

Czas czytania: 2 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Erec Iszrael wieczorem po niedzieli 18.10.2020
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w wysokiej fazie
(szeroki „sierp” powyżej 30 godzin po koniunkcji, 5.0% oświetlenia
dużo poniżej średniej odległości Księżyca od Ziemi),
zatem zapowiadał 29 dni trwania miesiąca Bul/Marcheszwan,
w wieczór po poniedziałku 16.11.2020
będzie biblijny nów 9. miesiąca Kislew

(Pismo nie podaje nazwy z przed niewoli babilońskiej).

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim,
to wysoka faza Księżyca powyżej 30 godzin (2.7% oświetlenia),
ale też dużo poniżej średniej odległości Księżyca od Ziemi
(bardzo łatwa i pewna o ile nie będzie wtedy zachmurzenia)
będzie zapowiadać 29 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po 15.12.2020.

W 9. miesiącu Kislew zaczyna się tradycyjne święto Chanuka(h):
– od 25. dnia tego miesiąca do 3. dnia 10. miesiąca Tebet
(od piątku 10-11.12.2020 do piątku 17-18.12.2020 włącznie).
Dni te nie są szabatami (poza cotygodniowym w trakcie święta).

Miesiąca Kislew Dobrego!
Chodesz Kislew Tob!
!חודש כסלו טוב