Nów 13. Miesiąca Adar (Drugiego)

Czas czytania: 6 minut

Zgodnie z przewidywaniami po obserwacji Księżyca
w Erec Iszrael wieczorem po niedzieli 11.02.2024
kiedy Księżyc był po raz pierwszy widoczny w wysokiej fazie
(szeroki „sierp” powyżej 30 godzin po koniunkcji, 4.0% oświetlenia,
bardzo blisko minimalnej odległości Księżyca od Ziemi,
i wysoko nad horyzontem (około 20.5° przy zachodzie Słońca)),
zatem zapowiadał 29 z 30 dni trwania miesiąca Adar (Pierwszego),
w wieczór po poniedziałku 11.03.2024
będzie biblijny nów 13. miesiąca Adar (Drugiego)

(Pismo nie podaje nazwy z przed niewoli babilońskiej).

Jeśli obserwacja nowiu Księżyca
będzie możliwa w ten wieczór w Jeruszalaim,
to wysoka faza Księżyca powyżej 30 godzin (2.2% oświetlenia),
oraz bardzo blisko minimalnej odległości Księżyca od Ziemi
wysoko nad horyzontem (około 16.0° przy zachodzie Słońca)
(powinna być możliwa jeśli nie przeszkodzi pogoda)
będzie zapowiadać 29 dni długości tego miesiąca.
Gdyby jednak warunki uniemożliwiły tę obserwację,
to widoczności większych faz Księżyca w kolejne dni
wyznaczą później krótszy czas do końca miesiąca,
który powinien zakończyć się po 09.04.2024.

O tym, że będzie to początek 13., a nie 1. miesiąca biblijnego
zdecydowały obserwacje dojrzałości jęczmienia w Ziemi Iszraela,
który będzie musiał być gotowy do początku żniw w dniu kołysania;
co do czego w tym roku były różne, sprzeczne świadectwa…
Skoro jednak ktoś już znalazł dość dojrzały jęczmień,
to czy to nie wystarczy i dlaczego nie będzie to 1. miesiąc?

Decyzja o tym musi być podjęta z uwzględnieniem kryteriów,
do jakich zalicza się np. lokalizacja pola dość blisko miejsca Świątyni,
żeby ścięty jęczmień dało się przynieść na kołysanie w tej samej dobie
(po ścięciu w nocy w czasie do około 12 godzin, przed południem)
oraz rodzaj pola – aktywnie uprawiane, a nie ugór z samosiejkami…

Na polach aktywnie uprawianych prowadzi się prace rolnicze
takie jak oranie, zasiew, a gdy trzeba też podlewanie i nawożenie,
dlatego jeden rodzaj zboża wysiany wszędzie w krótkim czasie
dojrzewa równomiernie i w jednym czasie wydaje obfity plon,
który można zebrać i wykorzystać na potrzeby ludzi,
np. przetworzyć na mąkę i pieczywo.

Na ugorowanych polach porzuconych i zaniedbanych od wielu lat
(bo np. znalazły się na terenach kontrolowanych przez Palestyńczyków)
rosną zboża, które naturalnie rozsiały się z rosnących tam i wokół wcześniej,
dlatego wiele różnych rodzajów zbóż i inne rośliny są ze sobą wymieszane,
a ponad to ich kolejne pokolenia rozsiewają się i dojrzewają w różnym czasie,
więc plon nie nadaje się do zbierania i przetwarzania na pokarm dla ludzi,
bo trzeba by z niego oddzielać różne np. dojrzałe i niedojrzałe ziarna,
które nadają się na pokarm dla zwierząt, ale nie do przechowywania.
Zdarza się, że na pasze dla zwierząt zbiera się nie całkiem dojrzałe zboża,
które są w stanie „jak ciasto” (8. z 9) – już nie wilgotne, ale jeszcze miękkie.
Ponadto ze względu na znacznie gorsze warunki, np. brak nawadniania,
a także niespulchnioną i twardą ziemię rosną tam mniej wymagające rośliny,
które mogą przetrwać w trudniejszych warunkach, ale są też mniej owocne,
wydają dużo mniej i mniejsze ziarna, ale wcześniej niż rośliny uprawiane;
bo inaczej w suchym roku mogłyby tam uschnąć przed wydaniem nasion,
więc by wyginęły, a dawne pole po prostu zmieniło się w pustynię
zamiast zmiany rodzajów roślin, które na nim rosną

Podjęcie decyzji tylko na podstawie pól uprawianych
uzasadnia to, że jest to zgodne z historyczną i trwającą praktyką,
w której chodzi właśnie o zboże na potrzeby ludzi, a nie dzikie rośliny;
zaś decydujący w oparciu o dojrzałość jęczmienia na wieloletnich ugorach
zarzucają, że późna dojrzałość wynika z późnego siania (w 8-9. miesiącu),
dopiero po rozpoczęciu nowego cyklu rolniczego po Święcie Szałasów,
(co jednak jest zgodne z historycznym porządkiem prac i uprawiania pól),
podczas gdy samosiejki trafiają do gleby wcześniej i dojrzewają wcześniej
(niezebrany jęczmień opada i zrzuca nasiona najpóźniej w 2. i 7. miesiącu),
co miałoby być świadectwem jak powinno być „naturalnie i prawdziwie”
(a wynika z tego, że mniej owocne, dzikie odmiany wypierają uprawne),
choć faktycznie nie jest to wcale świadectwo o oczekiwanych zbożach
nawet jeśli bywają one zbierane np. na pasze dla zwierząt.

Decyzja o miesiącu Abib/Nisan musi być oparta na polach uprawianych;
żeby mogły w nim rozpocząć się rzeczywiste żniwa zbóż,
które muszą skończyć się przed Świętem Tygodni.

Drugi kluczowy czynnik do odległość pola od miejsca Świątyni
umożliwiająca przyniesienie snopa na oddanie w dobie ścięcia;
co wyklucza z decyzji pola znajdujące się zbyt daleko – np. ponad 100 km:
nad Morzem Kineret (Galilejskim), przy Beit Szean czy na Pustyni Negeb,
gdzie wegetacja zaczyna się najwcześniej i jęczmień dojrzewa najszybciej,
więc obecnie właśnie tam znajdują się najwydajniejsze uprawy tego zboża
i głównie z tych obszarów zwykle pochodzą raporty obserwatorów;
podczas gdy w kluczowym rejonie upraw jest niewiele.

W górach wokół Jeruszalaim jęczmień dojrzewa zwykle około 2 tygodnie później,
więc jeśli teraz nawet na najwcześniejszych polach dopiero niedawno przekwitł
i ledwo zaczął się proces formowania i rozwoju ziaren dalekich od dojrzałości,
bo nim będą gotowe do żniw muszą jeszcze urosnąć, wyschnąć i stwardnieć;
to nie ma szans, żeby blisko Świątyni były dojrzałe za około 3 tygodnie,
dlatego miesiąc Abib/Nisan musi zaczynać się później – dopiero za miesiąc.

Miesiąca Adar (Szeni) Dobrego!
Chodesz Adar (Szeni) Tob!
!חודש אדר שני טוב

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!