Mądrość Widoczna w Praktyce

Czas czytania: 5 minut

Komentarz do parszy „WaEtchanan” (części „I_Błagałem”):
Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 3,23-7,11; Iz 40,1-26; Mk 12,28-34.
Mądrość widoczna i uznana w spełnianych czynach, też przez obcych…

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– błaganie Boga i niespełnione prośby Moszego i Jeszui;
Najważniejsze Przykazanie powodem spełniania reszty;
zakaz zmiany Prawa kluczowy dla trwałości Przymierza;
– zakaz czci wizerunków – brak widzialnych objawień Boga;
– zakaz przymierzy i wiązania się z poganami;
– nakaz zniszczenia miejsc pogańskich kultów;
– etyczne znaczenie jedyności Boga wobec politeizmu;
mądrość to nie ilość, a jakość wiedzy – tej o prawdzie;
– nie każdy aspekt wiary musi być zgodny z oczekiwaniami;
wierność Bogu wymaga podporządkowania się;
– człowiek ma być poddany Bogu, a nie odwrotnie.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Najważniejsze Słowa;
– Świętość w Odcięciu od Grzechu.
Podporządkowanie Bogu i Zmiana Siebie.

Poprzednie komentarze rozważają już praktyczne i duchowe treści parszy,
więc warto kliknąć i otworzyć artykuły wskazane w odnośnikach powyżej.

2. Mądrość Widoczna w Praktyce

„Patrzcie, nauczyłem was Ustaw i_Wyroków,
jak rozkazał_mi יהוה, Bóg_mój, dla_czynienia tak w_pośród tej_ziemi,
(do)_której wy wchodzicie tam, aby_posiąść_ją.
I_strzeżcie i_spełniajcie, bo one_[są] mądrością_waszą
i_roztropnością_waszą w_oczach tych_ludów
,
które usłyszawszy o wszystkich tych_Ustawach oto i_powiedzą:
’tylko ludem mądrym i_roztropnym ten_naród, ten_wielki oto
,
bo który naród wielki, który dla_niego bogowie bliscy jemu
jak_יהוה, Bóg_nasz we_wszystkim_(o)_co wołamy do_Niego
i_który naród wielki, który dla_niego [inne] ustawy i wyroki
sprawiedliwe jak cała ta_Tora(h) oto,
którą ja daję przed_oblicza_wasze tego_dnia
?”

Parsza(h) na ten tydzień i kończący go Szabat zawiera słowa,
którymi Mosze(h) wzywa do posłuszeństwa i spełniania Tory,
która ma sprawić, że będą uważani przez obcych za mądrych,
bo jest sprawiedliwym i pożytecznym dla stosujących Prawem…

Wrażenia, o jakim mówi prorok Boga i Biblia tymi słowami
nie zrobi samo czytanie, komentowanie czy dyskutowanie o Torze,
nijak nie doprowadzą do tego tylko nabożeństwa i ewangelizacje;
bo żeby mógł tak pomyśleć ktoś z zewnątrz, kto w tym nie uczestniczy,
potrzebuje zobaczyć raczej praktyczne efekty stosowania Prawa,
więc dopiero życie zgodne z Pismem może do tego doprowadzić…

Aby móc rzeczywiście spełnić ten warunek
nauczanie Tory musi być szczegółowe, dokładne i konkretne,
a jej dobra znajomość i praktyczne stosowanie powszechne
;
bo bez tego, przy wielkiej mnogości nieświadomych naruszeń,
sposób życia Ludu Boga nie różniłby się znacząco od pogan,
a o zaangażowaniu w obrzędy inni wiele by nie wiedzieli
nie biorąc w tym udziału ani się tym nie interesując…

Niestety wielu religijnych ludzi, także uważający się za mesjańskich,
jeśli nie zostaną tego nauczeni wprost, wyraziście i stanowczo;
często skupia się tylko na ogólnym nawróceniu i ważności Biblii,
a mimo głoszenia na ten temat bardzo obszernych wywodów,
które robią wrażenie i dają satysfakcję z pozorów wielkiej gorliwości,
ale nie wyjaśniają na czym polega nawrócenie i jakie musi mieć skutki;
nie dochodzi nawet do zastanowienia się nad konkretnymi Przykazaniami
i bez stosowania ani bez sprawdzenia zgodności z nimi swego życia
po prostu z założenia uznaje, że „my jesteśmy Ludem Wybranym”
i „w nas spełnione jest wszystko”, co tylko chce się za takie uznać…

Prawdy nie stanowi jednak to, czego się tylko chce ani co się zakłada,
ale prawdą jest dopiero to, co się faktycznie wykonuje i spełnia;
więc jeśli ktoś z Biblii próbuje brać tylko obietnice i ostateczne skutki,
a pomija przy tym obowiązki – przyczyny i sposoby prowadzenia do nich,
to nie może się spodziewać, że osiągnie cel, do którego wcale nie zmierza
mimo łudzenia się ciągłymi bardzo atrakcyjnymi opowieściami…

Ważne i potrzebne jest zatem, żeby dostrzegać znaczące różnice
między religiami dającymi łatwą satysfakcję bez praktycznych wymagań
i prawdziwym, biblijnym judaizmem, który wytycza konkretną drogę;
dlatego nie głosi np. miłosierdzia bezwarunkowego ani bezgranicznego,
które miałoby by przyzwoleniem i bezkarnością trwających grzechów;
ale łaskę dla tych, którzy wybierają powrót do prawości i poprawę,
więc dla nas właściwe miłosierdzie jest szansą na sprawiedliwość
,
która nie jest tylko hasłem i pustym słowem, ale musi działać

3. Podsumowanie

Wiele Przykazań i Pouczeń podanych w tej parszy Tory
zostały krótko wskazanych w pierwszej części tego tekstu
i są one już rozważone we wcześniejszych komentarzach,
w komentarzach do innych parsz, w których też są zawarte,
a obszerniej mogą być im też poświęcone jeszcze przyszłe teksty;
bo poznania i zrozumienia Słowa Boga nie można uznać za skończone,
ale trzeba być zawsze otwartym na jego pogłębianie i ciągłe rozwijanie;
a co ważniejsze wdrażać i żyć tym, czego Bóg od nas oczekuje,
żeby to było dobre dla nas samych i zachęcające dla innych
,
bo to prawdziwa mądrość, która może być dostrzeżona i doceniona…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!