Dziś jest święto Jom HaKipurim!

Czas czytania: 3 minut

We wtorek 25/26.09.2023 jest biblijne święto Jom HaKipurim,
którego nazwa oznacza dokładnie „Dzień Tych_Przebłagań”.
Choć przypada w różne dni jest też nazywane „Szabatem Szabatów”
i ogólnie jest uważane za najważniejsze ze wszystkich świąt w Biblii,
od których jednak znacząco różni się charakterem i duchową treścią:
gdy inne święta są czasami radości, ucztowania i rozważań Pisma,
ten dzień jest czasem umartwienia i refleksji nad własnymi błędami.

Choć nakazane w Torze obrzędy święta mają na celu przebłaganie wszystkich grzechów
nie należy uważać, że w ten sposób wszystko wszystkim jest bezwarunkowo odpuszczone;
bo jak dają tego wzór czytane podczas nabożeństwa Łk 15,11-32; 18,9-14; 19,1-10;
kluczowe jest w tym uznanie własnej winy, żal za grzechy, pokuta oraz poprawa,
co obejmuje także naprawienie szkody wobec pokrzywdzonych…

Celem Jom HaKipurim nie jest akceptacja i przejście do porządku nad grzechami,
ale raczej umożliwienie ich dostrzeżenia i faktycznego oczyszczenia się od nich
nie tylko rytualnie, ale też w praktyce życie – zmianie siebie na przyszłość;
dlatego jak „syn marnotrawny” trzeba wrócić do domu Ojca w pokorze
wyznając, że nie jest się godnym aby być nadal uważanym za syna
i gotowym na to, żeby podjąć służbę jak jeden z niewolników,
bo to wciąż znacznie lepsze niż konsekwencje zaciągniętej winy;
a takie uniżenie otwiera drogę do faktycznej przemiany na lepsze,
której nie doświadczył „wierny syn” ani gorliwy perusz (faryzeusz),
który bez własnej winy i poprawy gardził słabszymi od siebie
zamiast skarceniami i zachętami pomagać im w uświęcaniu…

Celem Jom HaKipurim nie jest uwolnienie od winy, której nie chce się naprawić,
ale szansa oczyszczenia z tego, co dawno zapomniane i niemożliwe do naprawy;
bo wyznając wszystkie grzechy – swoje i nie swoje – można sobie przypomnieć
i dzięki rozważaniu znaleźć sposób, żeby zadośćuczynić każdej szkodzie
jak Zakchaios (Zacheusz), który nie tylko skrzywdzonym oddał wielokrotność,
ale też ogromną część swego majątku przeznaczył na jałmużnę dla ubogich.

Podczas świątecznego nabożeństwa czytany jest „Widuj„,
czyli modlitwa będąca wyznaniem i prośbą o przebaczenie grzechów;
jednak ważne jest, że nie chodzi tylko jej o odczytanie i „zaliczenie” obrzędu,
ale żeby ona spełniła swą funkcję trzeba ją z zaangażowaniem rozważyć,
żeby dostrzec i zrozumieć które z jej słów teraz dotyczą nas samych
aby móc poświęcić się poprawie w sobie właśnie tych spraw.

Mt 5,22-26 ostrzega, że gdy nienaprawione winy trafią do sądu,
to wyrok według Prawa będzie musiał być surowy i rozliczy wszystko;
dlatego warto nawracać się, poprawiać się i naprawiać szkody wcześniej,
bo uwalniając się od zarzutów w ten sposób można uniknąć kary.

Zbawienne oddanie Jeszui (Jezusa) Mesjasza na krzyżu,
które jest przebłaganiem za nasze grzechy (1Kor 15,3-4),
nie jest alternatywą dla obrzędów i pouczeń Jom HaKipurim,
ale właśnie ono nadaje im sens i sprawia ich skuteczność,
bo ich celem jest wskazywanie i pouczanie o jego oddaniu,
zaś jego poświęcenie jest wzorem prawdziwej świętości.

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!