Zabezpieczony Dach

Czas czytania: 6 minut

Komentarz do parszy „Ki Tece” (części „Gdy Wyjdziesz”):
Debarim/5Moj/Deuteronomion/Pwt 21,10-25,19; Iz 54,1-10; 1Kor 5,1-5.
Zabezpieczony dach – dosłowny i duchowy sens tego Prawa.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

1. Wcześniej Omawiane Zagadnienia

Tematy tego czytania inne niż omówione w tym tekście,
były komentowane w poprzednich cyklach czytania Tory:
– wyjaśnienie Prawa możliwości wzięcia branki;
– właściwy sens postanowień „soboru” w Jeruszalaim;
– właściwe podejście do „7 Przykazań potomków Noacha”;
– wyjaśnienia kilku innych Przykazań z tej parszy;
– sens Prawa o rozwodach, odpowiedzialność mężczyzn;
– ważność zawarcia małżeństwa wobec Praw o rozwodzie.
Są one rozważane we wcześniejszych artykułach:
– Dojście do Celu Przykazania;
– Miłość Wobec Przeciwności;
Warunki Zawarcia Małżeństwa.

Poprzednie komentarze rozważają już praktyczne i duchowe treści parszy,
więc warto kliknąć i otworzyć artykuły wskazane w odnośnikach powyżej.

2. Zabezpieczony Dach – Sens Dosłowny

„Jeśli budował_(będziesz) dom nowy,
to_zrób blokadę na_dachu_swoim,
abyś_nie sprowadził krwi na_dom_swój
jeśli spadnie ten_spadający z_niego.”

W parszy na ten tydzień i kończący go Szabat
zapisane zostało Prawo o zabezpieczeniu dachów domów
przy pomocy barierek, które mają chronić przed spadnięciem;
co bez wątpienia jest Przykazaniem słusznym i mądrym,
które nadal powinno być stosowane dla dobra ludzi…

Istotne jest jednak, że słowo „גג” („gaug”) tłumaczone tu zwykle jako „dach”
w biblijnej rzeczywistości i praktyce oznacza „płaską powierzchnię na górze”
i miejsce, gdzie według wielu świadectw Tanakhu swobodnie wchodzili ludzie
(Joz 2,6.8; Sdz 9,51; 16,27; 1Sm 9,25-26; 2Sa 11,2; 2Krl 23,12; Prz 21,9; Jr 19,13)
i np. właśnie tam budowano wiele szałasów na Chag Sukot (Ne 8,16),
żeby mieszkańcy i pielgrzymi w Jeruszalaim mogli spełnić nakaz Tory;
czego przykłady dają też Mk 2,4 i Łk 5,19 – paralityk spuszczony z dachu
i Dz 10,9 – apotoł Kefa (Piotr) modlący się na dachu domu, w którym gościł;
zatem wskazane w Torze niebezpieczeństwo jest realne i prawdopodobne…

Trzeba zatem rozumieć, że Tora(h) nie dotyczy tylko szczytu budynku,
ale każdego wysokiego i dostępnego miejsca, z którego można spaść,
w tym np. balkonu, tarasu lub schodów, które trzeba zabezpieczyć,
żeby nie mógł z nich nastąpić śmiertelny upadek z dużej wysokości,
bo wszystkie one są jak to, o czym mówi Przykazanie…

Z drugiej strony spadziste dachy zupełnie się o tego różnią,
bo z założenia nie są miejscem, gdzie można tak po prostu wejść,
a w razie potrzeby czynią to tylko osoby potrafiące zachować ostrożność
jak np. kominiarze przeszkoleni i uprawnieni do pracy w takich miejscach;
zaś ogrodzenie takiego dachu mogłoby sprawić, że nie będzie spełniał funkcji:
stromy spadek ma zapewniać, że w śnieżne zimy śnieg nie będzie tam zalegał
i nie przeciąży dachu ani konstrukcji budynku prowadząc do jego zawalenia,
zaś blokada mogłaby powstrzymywać spadanie i zatrzymać większe ilości,
zatem sprowadziłaby inne niebezpieczeństwo nieistniejące w Ziemi Iszraela…

Spadzisty dach oczywiście też musi być właściwie bezpieczny,
ale w tym przypadku forma jego zabezpieczenia może być inna;
bo zamiast ogrodzenia lepiej sprawdza się np. ograniczenie wejścia
jak zamykany wyłaz lub brak schodów, a potrzeba dostawiania drabiny,
dzięki czemu wejście tam zawsze musi być świadome i przygotowane,
a na pewno nie wejdzie tam zbyt wiele osób ani nikt przypadkiem.

3. Zabezpieczony Dach – Sens Duchowy

Jak o tym mówi historia w 2Sm 7; Dawid zechciał zbudować Dom Bogu,
a Tanakh wielokrotnie nazywa tak Świątynię, którą wzniósł Szlomo(h) (Salomon)
i której płaski dach podobnie jak i inne budynki zawierał konieczne ogrodzenie,
które wedle dostępnych przekazów historycznych miało kształt korony…

Jak jednak mówią w Biblii wersety jak 1Kor 3,16-17 i 1P 2,5;
wierni Bogu ludzie są „żywymi kamieniami”, a społeczność „Świątynią”,
więc jeśli budujemy z samych siebie Dom Boga, to i jego dach trzeba zabezpieczyć;
dlatego potrzebne jest tu zrozumienie co on oznacza i jak to właściwie zrobić…

Nie powinno budzić wątpliwości uznanie, że „na szczycie” społeczności
znajdują się te osoby, które pełnią w niej funkcje uważane za najważniejsze,
np.: starsi, nauczający, rozsądzający spory – mający autorytet i pewną władzę;
a skoro właśnie tacy znajdują się na wysokim dachu czy tarasie i mogą spaść,
z nakazu Tory trzeba wnioskować o ustanowieniu blokad, które uchronią….

Ustawienie barierki na samej krawędzi dachu uniemożliwia przekroczenie granicy,
co pokazuje, że każde stanowisko musi mieć swoje właściwe ograniczenia,
np. koheni (kapłani) mieli być utrzymywani z darów, ale nie mogli mieć ziemi,
żeby nie mogli używać swej funkcji do bogacenia się kosztem innych ludzi,
ani nie mogli uciskać ludu wykorzystując go do pracy w swoim majątku,
jak to się już niestety w historii „chrześcijaństwa” wielokrotnie zdarzało;
ale mieli otrzymywać tylko udział będący stosowną częścią dóbr pozostałych…
Podobnie każde zwierzchnie stanowisko musi mieć swoje wymogi i limity,
żeby nie mogło być nadużywane, ale pełnione wyłącznie jak należy….

Zamknięcie wejścia na spadzisty dach pozwala tam wejść tylko przygotowanym,
którzy czynią to tylko w razie konieczności, by wykonywać potrzebne prace.
Podobnie starszymi społeczności powinni być bracia nauczeni i ugruntowani,
którzy nie będą ulegać naciskom ani próbować się przypodobać by pozyskać ludzi,
ale też nie staną się zuchwali ani pyszni z powodu wyróżnienia i pozycji (1Tm 3,6);
dlatego nie można do tego dopuszczać zbyt szybko ani bez wypróbowana,
ale trzeba zadbać by zwierzchnie funkcje pełniły tylko właściwe osoby…

Według Biblii Bóg jest Bogiem porządku, a nie chaosu (1Kor 14,33),
dlatego ustanawia drogę, na której należy trwać i która ma się sprawdzać,
która ma chronić od zła i zapewniać dobro, dlatego warto nią podążać,
wspierać się w tym, zachęcać do tego, ale i powstrzymywać odstępstwa,
co czasami może wymagać egzekwowania Prawa i karania grzechów;
ale dzięki temu zabezpieczony dach może dobrze służyć…

Chwała Bogu!

Wyraź opinię o artykule:

Click to listen highlighted text!